Pakorn's Blog

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

ลิงก์ตรงสำหรับโหลด iOS 4

4.0.0 (3G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw

ทั้งชีวิตผู้หญิงต้องการแค่นี้เองนะ..

1 แฟนไม่ต้องหล่อ
2 แหวนเพชร
3 งานแต่งงาน
4 ฮันนีมูน
5 บ้าน
6 ลูกน่ารัก
7 สามีแฟมิลี่แมน
8 สามีทำงานหนักนอกบ้าน
9 รถเล็กจ่ายตลาด
10 รถใหญ่ส่งลูก
11 ของสะสมทางใจ
12 รองเท้าให้เข้ากะเสื้อผ้า
13 แต่งตัวตามโอกาส
14 บำรุงผิวเสมอ
15 แต่งหน้าตามกาละเทศะ
16 เที่ยวต่างประเทศปีละครั้ง
17 เที่ยวในประเทศปีละสักห้าครั้ง
18 ดินเนอร์บ้างสองเดือนครั้ง
19 ของขวัญตามเทศกาล
20 ให้รางวัลตัวเองเป็นปกติ

ที่มา: Pantip.com /via @eakarin

ความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทย?

ส่วนตัวอยากให้ทุกคนได้อ่านบทความนี้ครับ .. หาเห็นใจประเทศไทยจริงๆ
--


คุณภาพครูไทยแย่ เข้าขั้นวิกฤติ ผลการประเมินศักยภาพแม่พิมพ์ในสังกัดสพฐ.ครั้งใหญ่ พบผลงานของครูคณิตย์ วิทย์ระดับมัธยมปลายออกมาแย่กว่าคะแนน O-NET กว่า 70% ได้คะแนนประเมินน้อยกว่า 60 ซ้ำร้ายยังมี 4 วิชา ที่ครูได้คะแนนประเมินเกิน 80 ไม่ถึง 5 คน หรือน้อยกว่าร้อนละ 1

(7มิ.ย) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอรายงานผลการประเมินศักยภาพผู้บริหารและครูในสังกัดครั้งใหญ่ เพื่อคัดแยกครูออกตามความสามารถเป็น 3 กลุ่ม ผู้ที่ได้คะแนน 80 ขึ้นไป จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสูง คะแนนระหว่าง 60-79 อยู่ในกลุ่มกลาง และคะแนนต่ำกว่า 60 ลงมาอยู่ในกลุ่มต้น

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ในส่วนของการประเมินครูซึ่งแยกทดสอบความรู้ ความสามารถเป็นรายวิชาแยกตามระดับชั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้ประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น , กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย และกลุ่มสาระวิชาวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมปลาย ผลการประเมินเป็น ดังนี้

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.ต้น มีครูเข้าสอบทั้งหมด 14,816 คน ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 8,596 คน หรือ 58.02% คะแนนกลุ่มกลาง 4,311 คน หรือ 29.10% ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 1,909 คน หรือ 12.88%

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย แยกเป็นวิชาฟิสิกส์ มีครูเข้าสอบทั้งหมด 3,387 คน ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 75 คน หรือ 2.19 % คะแนนกลุ่มกลาง 913 คน หรือ 26.63% ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 2,440 คน หรือ 71.18% วิชาเคมี เข้าสอบทั้งหมด 3,088 คน ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 693 คน หรือ 22.68 % คะแนนกลุ่มกลาง 412 คน หรือ 13.49% ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 1,956 คน หรือ 63.86% วิชาชีววิทยา เข้าสอบทั้งหมด 2,846 คน ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 2 คน หรือ 0.07 % ได้คะแนนกลุ่มกลาง 389 คน หรือ 13.67% ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 2,455 คน หรือ 86.26 %

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า กลุ่มสาระวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย แยกเป็นวิชาโลกและดาราศาสตร์ มีครูเข้าสอบทั้งหมด 534 คน ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 3 คน หรือ 0.56 % ได้คะแนนกลุ่มกลาง 193 คน หรือ 36.14% ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 333 คน หรือ 63.30 % , วิชาคณิตศาสตร์ มีครูเข้าสอบทั้งหมด 5,498 คน ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 3 คน หรือ 0.06 % ได้คะแนนกลุ่มกลาง 875 คน หรือ 18.28 % ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 4,497 คน หรือ 83.66 % และวิชาคอมพิวเตอร์ มีครูเข้าสอบทั้งหมด 3,973 คน ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 4 คน หรือ 0.10 % ได้คะแนนกลุ่มกลาง 419 คน หรือ 12.36 % ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 3,478 คน หรือ 87.54 %

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ในส่วนของผลประเมินผู้บริหารจำนวน 37,522 คน ซึ่งแยกประเมิน 3 ด้าน นั้น พบว่า ด้านแรกเป็นการทดสอบความรู้ในเชิงบริหาร ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 6,112 คน หรือ 16.29 % ได้คะแนนกลุ่มกลาง 15,426 คน หรือ 41.12 % ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 15,984 คน หรือ 42.59 % , การประเมินภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม ได้คะแนนเกิน80 จำนวน 26,824 คน หรือ 71.48 % ได้คะแนนกลุ่มกลาง 6,128 คน หรือ 16.34 % ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 4,570 คน หรือ 12.18 % และการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ได้คะแนนเกิน 80 จำนวน 534 คน หรือ 1.43 % ได้คะแนนกลุ่มกลาง 1,410 คน หรือ 3.76 % ได้คะแนนน้อยกว่า 60 จำนวน 35,578 คน หรือ 94.81 % โดยมีผู้ได้คะแนนต่ำสุด 3.3

นายชินวรณ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อคัดแยกครูและผู้บริหารตามคะแนนกลุ่มแล้วส่งเข้ารับ การอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามนโยบายพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบกว่า 4 แสนคน ใช้งบประมาณไทยเข้มแข็งหรือ SP2 กว่า 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมองค์กรหลัก ให้ข้อสังเกตุว่า เมื่อผลการประเมินออกมาดังนี้ ครูมัธยมปลาย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างพิเศษ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนแท้จริง ขณะที่ครูม.ต้นและประถมศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาให้เชี่ยวชาญ 2 วิชาเอกและสามารถสอบแบบบูรณาการเพื่อจะได้สอนทดแทนกันได้

รวมถึงต้องมีการปรับปรุงการผลิตครูพันธ์ใหม่ให้สนองตอบผลการประเมินและเป้า หมายของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ที่ต้องการให้นักเรียนได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกินร้อยละ 50 ในทุกวิชาหลัก ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ครูเรียนต่อระดับปริญญาโทด้วย เพื่อให้ครูมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนแท้จริง อาจเป็นลักษณะหลักสูตร 4 บวก 2

ที่มา: คมชัดลึก
 
Related Posts with Thumbnails