Pakorn's Blog

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

ลาวกระทบไม้ (รำกระทบไม้)


เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง (ลาวกระทบไม้)

"รำกระทบไม้" เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์ เดิมเรียกว่า "เต้นสาก" ประเทศไทยมีอาชีพทางกสิกรรมมาช้านาน การทำนาผลิตข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และทำรายได้เป็นสินค้าออกให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมาย ชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่จึงคลุกคลีอยู่กับการทำนา เริ่มตั้งแต่หว่าน ไถ ดำ และเก็บเกี่ยว เป็นต้น ด้วยนิสัยรักสนุก หลังจากเลิกงาน จึงนำสากตำข้าวมากระทบกันเป็นเครื่องประกอบจังหวะ พร้อมกับมีการละเล่นให้เข้ากับจังหวะ แต่เดิมคงเป็นจังหวะตำข้าวในลักษณะยืนตำ
2 คน ต่อมาจึงลากไม้สากมาวางตามยาว มีคนจับปลายสาก หัว ท้าย ข้างละคน พร้อมทั้งใช้ไม้หมอนรองเคาะเป็นจังหวะ
ภายหลังกรมศิลปากรได้ศึกษาการละเล่นชนิดนี้ และนำมาปรับปรุงจัดระเบียบแบบแผนเรียงลำดับท่ารำขึ้น โดยไม่ทิ้งเค้าแบบแผนเดิม และได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรก เมื่อพ.ศ.2500 เนื่องในงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับราชอาณาจักรลาว
ในการปรับปรุงครั้งนั้น เนื่องจากบทร้องของเก่าไม่เหมาะสมที่จะรำได้สวยงาม กรมศิลปากรจึงได้ขอให้อาจารย์มนตรี   ตราโมท แต่งบทร้อง และท่านผู้หญิงหม่อม แผ้ว   สนิทวงศ์เสนีย์ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่

เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการรำ นอกจากไม้เคาะจังหวะประกอบการร่ายรำแล้ว ปัจจุบันนี้
กรมศิลปากรได้นำวงปี่พาทย์เครื่องห้า  วงปี่พาทย์เครื่องคู่  บรรเลงลำนำ  ทำนองเพลงให้ไพเราะด้วย

การแต่งกาย
แต่งได้ 2 แบบ คือ
1. การแต่งกายแบบพื้นเมือง
 • ชาย นุ่งโจงกระเบน  สวมเสื้อคอกลม  แขนสั้น  มีผ้าคาดเอว  และผ้าคาดไหล่
 • หญิง นุ่งผ้าซิ่นป้ายข้างยาวกรอมเท้า  สวมเสื้อแขนกระบอก  คอปิดห่มสไบทับเสื้อ  ปล่อยผมทัดดอกไม้  สวมเครื่องประดับพองาม  มีสร้อยคอ  ต่างหู
2. การแต่งกายแบบกรมศิลปากร
 • ชาย นุ่งกางเกงขาสามส่วน  หลากสี  วามเสื้อคอกลม  มีผ้าคาดเอว  และผ้าโพกศีรษะ
 • หญิง นุ่งซิ่นมีเชิง  ป้ายข้างยาวกรอมเท้า  สวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมหรือคอปิด ห่มสไบเฉียง  เข็มขัดทับเสื้อ  สวมสร้อยคอ  และต่างหู  ปล่อยผมทัดดอกไม้

การกระทบไม้ แต่เดิมวางไม้สากตามความยาว 2 อัน ให้ไม้หมอนรองหัวและท้ายไม้ทั้ง 2 ด้าน ปลายสากจะมีคน 2 คน จับปลายเพื่อกระทบกัน ภายหลังกรมศิลปากรปรับปรุง และจัดลำดับท่ารำให้เป็นระเบียบขึ้นแต่ยังคงรักษาเค้าแบบแผนเดิม โดยปรับ ปรุงเป็นไม้ไผ่ 2 ลำ ขนาดเท่ากันยาวประมาณ
2 - 4  เมตร และใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นหมอนวางรองทั้งสองปลาย ผู้กระทบนั่งกับพื้นจับปลายทั้งสองคนเพื่อจะได้ตีกระทบกัน

การเคลื่อนไหวตามจังหวะกระทบไม้
เสียงกระทบไม้
           กึง เป็นเสียงที่ไม้อยู่ห่างกัน กระแทกลงตรงๆ บนไม้ที่รอง
           ก๊อก เป็นเสียงที่ไม้ทั้งสองตีกระทบเข้าหากัน
จังหวะกระทบไม้จะเป็นจังหวะ 8 จังหวะ แล้วย้อนกลับไปใหม่เรื่อยๆ ดังนี้

     จังหวะที่
1
2
3
4
5
6
7
8
    จังหวะไม้
ชิด
ห่าง
ห่าง
-
ห่าง
ห่าง
ชิด
-

วิธีเล่นกระทบไม้
 1. วางไม้ไผ่ตันไว้กับพื้นให้ห่างกันพอที่จะวางไม้ไผ่สีสุกลง แล้วเหลือปลายไว้ใช้จับประมาณ 2 คืบ 
 2. ผู้เล่น ( 2 คน ) จับไม้ยาวเคาะเป็นจังหวะ โดยรั้งให้ไม้ยาวมากระทบกัน 1 ครั้ง แล้วจึงยกไม้ยาวแยกห่างกันออก เคาะไปที่ไม้สั้น 2 ครั้ง สลับกันไปตามจังหวะเพลง ช่วงระยะเคาะไม้สั้นจะเว้นช่องว่างระหว่างไม้ยาวประมาณ ครึ่งศอก เพื่อให้ผู้รำชาย - หญิง ได้หย่อนเท้าก้าวลงไปในช่องนั้น แล้วยกออกตามจังหวะเพลงได้อย่างสวยงาม และถ้าผู้รำเผลอก้าวพลาดผิดจังหวะ ไม้ไผ่คู่นั้นจะกระทบเท้าผู้รำทันที 
  การเล่นจังหวะกระทบไม้ ถ้าทำท่ารำประกอบ
  ก็จะทำให้เกิดความสวยงามที่เป็นการแสดงพื้นเมือง และในการแสดงจะมีเนื้อร้องเพื่อแสดงภาษาท่ารำก่อนจะเข้าไม้  ที่เรียกว่า "รำลาวกระทบไม้"

  บทร้อง เพลงลาวกระทบไม้
      บทร้องโดย  :  อาจารย์มนตรี   ตราโมท

  แสงรัชนี ส่องสีนวล                                    ( ลา ล่า ลา ล่า ลา ลา ล้า ล่า ลา ล่า ลา ลา  )
  ชื่นใจชวน ยั่วยวนใจชม อภิรมย์เริงใจ
  เคล้าคู่กันไป ฟ้อนกรายร่ายรำ                       ( ล่า ลา ล่า ลา ลา ล้า ล่า ลา ล่า ลา ลา  )
  หนุ่มวอนกลอนกล่าว เว้าสาวหวานฉ่ำ
  จันทร์งามยามค่ำ เป็นสายนำดวงใจ
  ยามเดือนลอยเด่น เหมือนดั่งเป็นใจให้
  สาวหนุ่มพรอดกัน กรีดกรายร่ายรำสำเริงรื่น
  แสนชื่นชอบเชิง  เริงรำทำกางกั้น
  สับเปลี่ยนเวียนผัน กันสำราญ
  ร่ายรำท่ามกลางแสงเดือนเด่น                       ( ล่า ลา ล้า ลา ลา ล่า )
  เยือกเย็นน้ำค้างช่างซาบซ่าน
  สาวรำนำหนุ่มชุ่มชื่นบาน ต่างสุขศานติ์แสนงาม ยามค่ำคืน

  ข้อมูลประกอบจาก gotoknow.org

  Download: PDF

  TOT 3G กับผลประโยชน์การเมืองที่ไม่ลงตัว


         ทีโอที กำลังกลายเป็นเหยื่อการเมืองครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ เพราะมากจนนับไม่ไหว ในการเข้ามาแสวงผลประโยชน์ของการเมือง ด้วยการใช้รูปแบบสงครามตัวแทนผ่านกรรมการบอร์ด ทำมาหากินจากงานประมูลต่างๆ ทั้งโครงการขนาดใหญ่และเล็ก ที่ทุกวันนี้แทบจะรู้ล่วงหน้าว่าใครจะชนะประมูล เพราะฮั้วกันนอกรอบเรียบร้อย
       
         ถ้าได้บริษัทดีมีจิตสำนึก ก็จะทำงานเสร็จเรียบร้อยส่งมอบทันเวลา แต่ถ้าได้บริษัทชั้นเลว ดีแต่เสนอตัวเลขสูงๆให้การเมือง พอได้งานก็มักจะพบว่างานไม่เสร็จ หรือตัดเนื้องาน หรือส่งมอบอุปกรณ์ไม่ตรงตามสเปก อาศัยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ตรวจรับโครงการ บางทีซื้อมาใช้ไม่ได้ หรือไม่ได้ใช้ ท้ายสุดทำให้องค์กรเสียหายมานักต่อนัก
       
         สำหรับ โครงการ 3G ของทีโอที ที่กำลังจะเปิดบริการในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ ด้วยคอนเซ็ปต์การตลาดแบบใหม่อย่างการให้เอกชนมาเช่าโครงข่ายแล้วทำตลาดหรือ Mobile Virtual Network Operator (MVNO) กำลังเป็นที่จับตามองของตลาดมากว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่
       
         ในมุมมองของ MVNO ทั้ง 5 รายไม่ว่าจะเป็นสามารถ ไอ-โมบาย, ล็อกซเล่ย์, 365, เอ็ม คอนซัลต์ และไออีซี ต่างเห็นว่าแค่จำนวน 2-3 หมื่นเลขหมายในช่วงแรกไม่น่าจะพอทำตลาด เพราะ MVNO ทั้ง 5 รายเปรียบเหมือนแม่ทัพการตลาด 5 คนช่วยกันขายช่วยกันทำตลาด แต่ละรายมีจุดแข็งที่ต่างกัน น่าจะเป็นประโยชน์กับทีโอทีอย่างมาก ซึ่งทีโอทีควรมีแผนขยายเน็ตเวิร์กให้ทั่วประเทศและขยายความสามารถรองรับของ ระบบ(Capacity) ในลักษณะที่เติบโตไปด้วยกัน
       
         แต่กลายเป็นว่าทีโอที ซึ่งพูดได้เต็มปากว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยกำลังถูกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายกรณ์ จาติกวณิชย์ รมว.คลังประสานเสียงเตะสกัดแผนขยายโครงข่าย 3G ทั่วประเทศของทีโอที
       
         โดยนายอภิสิทธิ์ต้องการให้ทีโอทีชะลอการลงทุนโครงการ 3G ทั่วประเทศของทีโอทีไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนในการประมูลใบอนุญาต 3G ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
       
         ในขณะที่นายกรณ์ต้องการให้มีการแปรสัญญาสัมปทานของบริษัทเอกชนก่อน ที่กทช.จะประมูลใบอนุญาต 3G เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และเห็นว่าหากไม่มีการแปรสัญญาสัมปทานแล้วกทช.ประมูลใบอนุญาต 3G จะทำให้รัฐเสียหายนับแสนล้านบาท
       
         นัยครั้งนี้เหมือนประสานเสียงถามว่าไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกัน ซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วไม่มีคำตอบ
       
         เพราะประการแรกกทช.แจ้งให้ทราบแล้วว่าการขยายโครงข่าย 3G ทีโอทีไม่เกี่ยวข้องกับการประมูลใบอนุญาต 3G ของกทช. ประการที่สองการแปรสัญญาจำเป็นต้องให้คู่สัญญาด้านเอกชนเห็นชอบด้วย รัฐไม่สามารถทุบโต๊ะตามใจชอบได้ เพราะไม่เช่นนั้นการแปรสัญญาน่าจะเสร็จเรียบร้อยมานานแล้ว
       
         แม้กระทั่งเอกชนคู่สัญญาอย่างเอไอสกับดีแทค ยังเห็นว่าการแปรสัญญากับการประมูลใบอนุญาต 3G เป็นคนละเรื่องกัน ไม่ควรนำมาผูกกัน โดยเอไอเอสเสนอแนวทางแปรสัญญาที่สนใจคือการเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นทุน เสนอให้ทีโอทีเข้ามาถือหุ้นได้สูงสุดถึง 30% เพียงแต่เอไอเอสต้องประมูลได้ใบอนุญาต 3G จากกทช.ก่อน รวมทั้งทรูมูฟก็ยังเห็นว่าการแปรสัญญาสามารถทำคู่ไปกับการประมูล 3G ได้
       
         “การ แปรสัญญาสัมปทานกับการประมูลใบอนุญาต 3G เป็นคนละเรื่องกัน การที่รัฐบาลพยายามจะให้มีการแปรสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนมีการประมูลใบอนุญาต 3G นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการแปรสัญญาไม่สามารถทำได้เพราะที่ ผ่านมามีความพยายามทำเรื่องนี้มานานกว่า 10 ปีแล้วหากรัฐต้องการผลักดันจริงๆควรดำเนินการเรื่องการแปรสัญญากับการออกใบ อนุญาตใหม่ควบคู่กันจะดีกว่า” นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอสกล่าว
       
         “การแก้สัญญาสัมปทานมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะ เรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วเป็น 10 ปี ดังนั้นการแปรสัญญาภายในระยะเวลาอันสั้น หรือภายในระยะเวลาที่สัญญาสัมปทานยังเหลืออยู่เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ดังนั้นรัฐบาลควรแยกเรื่องสัญญาสัมปทานออกเป็น 2 เรื่อง จากการประมูลใบอนุญาต 3G เพราะทั้ง 2 เรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกัน” ธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทคกล่าว
       
         “ต้อง การให้ภาครัฐเร่งการแปรสัญญาควบคู่ไปกับการประมูลใบอนุญาต3G ไม่ใช่รอให้มีการแปรสัญญาให้เสร็จก่อนซึ่งการแปรสัญญาภายใต้กฎหมายประกอบการ กิจการโทรคมนาคม คู่สัญญาสัมปทานสามารถเจรจาและตกลงยินยอมที่จะยกเลิกสัญญาสัมปทานได้ โดยการแปรสัญญาอาจจะใช้รูปแบบเปิดให้เอกชนเช่าใช้โครงข่ายเดิมด้วยต้นทุนที่ เหมาะสม หรือเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นทุน หรือการแปรทรัพย์สินเป็นเงิน แต่ควรจะเปิดโอกาสให้เอกชนผ่อนจ่ายแทนการเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว ซึ่งรูปแบบจะเป็นการทำสัญญาฉบับใหม่ หรืออาจจะเป็นการเช่าโครงข่ายแทนและผู้ประกอบการจะต้องจ่ายค่าเช่าโครงข่าย ให้แก่ผู้ให้สัมปทานก็ได้” ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทรูคอร์ปอเรชั่น กล่าว
       
         ความต้องการของนายกฯและรมว.คลังในเรื่องนี้ คือ การยื้อเรื่องซื้อเวลาไปมา พายเรือวนในอ่าง
       
         ว่ากันว่าการที่ทีโอทีเป็นเหยื่อการเมืองครั้งนี้ เป็นเพราะมีกระบวนการตกลงเกี้ยเซี๊ยะไปเรียบร้อยแล้ว แต่เป็นคนละขั้วกับนายอภิสิทธิ์กับนายกรณ์ รวมทั้งยังมีบางส่วนตกไปยังนายพ.ผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริงเพื่อแผ่นดิน ทำให้นายกฯไม่พอใจอย่างมาก
       
         ประกอบกับตัวแทนทุนการเมืองที่ดูแลสภาพัฒน์ฯ มีแนวโน้มที่จะเตะสกัดแผนธุรกิจของทีโอทีให้ล่าช้าออกไป หลังรมว.คลังมาตั้งข้อสังเกตว่าทีโอทีจะลงทุนโครงข่าย 2 หมื่นล้านแต่ไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจแบบขายส่งหรือขายปลีก เพราะทุนการเมืองเชื่อว่ายิ่งทีโอทีวางโครงข่าย 3G ทั่วประเทศล่าช้าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทตัวเองเนื่องจากยังไม่มีใบอนุญาต 3G เหตุผลทั้ง 2 ส่วนถูกโยงมารวมกันทำให้เชื่อว่า หากรัฐบาลชุดนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทีโอทีก็ไม่น่าจะมีโอกาสขยายโครงข่าย 3G ทั่วประเทศได้
       
         เพราะไม่ใช่เหตุผลทางธุรกิจ ที่ทีโอที ไม่มีปัญญาทำตลาดบริการ 3G ของตัวเองได้ แต่เป็นเพราะการเมืองจะทำให้ 3G ทีโอที เฉาตายซ้ำอดีตไทยโมบายมัดตราสังวันนี้ก่อนที่จะเผาวันหน้า

  ข้อมูลและภาพประกอบจาก Manager Online

  สังคมมะกันล่มสลาย! คนรวยแค่หยิบมือ คนจนหมดปัญญาหาหมอ

  "15สัญญาณ"สังคมมะกันล่มสลาย! คนรวยแค่หยิบมือ คนจนหมดปัญญาหาหมอ บริษัท"ขายปืน"กำไรเพียบ

  เว็บไซต์ www.alternet.org แม็กกาซีนออนไลน์ของสหรัฐ ได้เผยแพร่บทความน่าสนใจ หัวข้อ "15 สัญญาณบ่งชี้สังคมอเมริกัรกำลังจะแตกสลาย" เขียนโดนนายเดวิด เดโกรว ซึ่งระบุว่า กลุ่ม คนที่ร่ำรวยทางเศรษฐกิจในสหรัฐ คือ ตัวการสำคัญในการทำร้ายสังคมอเมริกัน ซึ่งเริ่มแก้ไขได้ลำบากมากขึ้นทุกขณะ หลายคนอาจไม่ได้รับรู้เรื่องนี้จากสื่อกระแสหลัก แต่ผลการชีวัดทางสังคม สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถแยกออกเป็น 15 สัญญาณอันตราย ดังนี้

  1) ความไม่เสมอภาคและขาดสมดุลในด้านความมั่งคั่งของชาวสหรัฐ ได้พุ่งพรวดสูงขึ้นอย่างคาดไม่ถึง ในปัจจุบันสหรัฐเป็นประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรมที่ขาดสมดุลในด้านนี้สูงที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ช่องว่างของจำนวนคนรวย และคนชั้นกลางคนจนได้แตกต่างมากขึ้นอย่างมาก

  2) กรณี ที่ตลาดหุ้นพุ่งสูงเกินกว่า 10,000 จุด ในเวลาอันรวดเร็วเพียง 13 เดือน ส่งผลให้ธนาคารยักษ์ใหญ่ 3 แห่งคว้าผลประโยชน์จากการจากผู้เสียภาษี และได้ประโยชน์อย่างมากจากการที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินให้เงินช่วยเหลือแก่ ธุรกิจที่ล้มเหลว ซึ่งธนาคารเหล่านี้ได้สร้างสถิติใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะสามารถยให้โบนัสพนักงานเป็นจำนวนเงินสูงถึง 30 พันล้านเหรียญ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 60 %

  สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า "โกลด์แมน แซคส์ วาณิชธนากรอันดับหนึ่งของสหรัฐสามารถสร้างกำไรได้แล้วเพียงแค่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี แถมยังสามารถสำรองเงินชดเชยสำหรับการใช้จ่ายได้อีกถึง 16.7 พันล้านเหรียญ"

  โกลด์แมน แซคส์ จึงกลายเป็นวาณิชธนากร ที่สามารถขยับขยายและเติบโตได้ที่สุดในประวัติศาสตร์

  3) กำไรของกลุ่มคนที่ร่ำรวยถูกค้ำประกันจากผู้เสียภาษีตาดำๆ ในมูลค่าสูงถึง 23.7 แสนล้าน แสดงให้เห็นว่าขณะที่กลุ่มคนร่ำรวยไต่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆ แต่ชนชั้นกลางกลับกำลังเริ่มล้มลง

  4) คนทำงานในช่วงอายุระหว่าง 55 - 60 ปี ซึ่งทำงานมานานถึง 20 - 29 ปี ได้สูญเสียเงินในกองทุนเงินเก็บออมสำหรับใช้หลังเกษียณการทำงานโดยเฉลี่ย 25 % ขณะที่ในเวลาเดียวกัน ชาวอเมริกันที่ร่ำรวย 400 คนยังรวยขึ้นไปอีกถึง 30 พันล้านเหรียญ ซึ่งจากจุดนี้ทำให้คน 400 คนดังกล่าวมีทรัพย์สินรวมกันมากถึง 1.57 แสนล้านเหรียญ

  5) จำนวนบ้านที่ถูกที่จำนองพุ่งสูงขึ้นสุดขึดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 โดยเริ่มย่ำแย่ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ไตรมาสแรก เชื่อหรือไม่ว่า มีบ้านทั้งหมด 937,840 หลังที่ถูกจำนอง ขณะที่บ้านอีก 3.4 ล้านหลังมีโอกาสสูงมากที่จะถูกจำนองในช่วงปลายปีนี้ แถมนักวิเคราะห์ยังเชื่อว่า สำหรับปี 2553 เรื่องบ้านถูกจำนองจะแย่ลงไปกว่านี้อีก

  นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐออกกฎหมายตั้งกองทุนสำหรับผู้เสียภาษี ในวงเงิน 75 พันล้านเหรียญ ซึ่งผลปรากฎออกมาว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง วัดได้จากจำนวนบ้านที่ถูกจำนอง ซึ่งพิสูจน์ชัดว่ากฎหมายดังกล่าวทำให้ต้องเสียเงินภาษีของประชาชนกว่าเป็น พันๆ ล้านเหรียญไปฟรีๆ

  6) ประชาชนอเมริกันกว่า 25 ล้านคนไม่มีงานทำหรือได้ทำงานแบบไม่เต็มเวลา ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมีประชาชน 25 ล้านคนที่ต้องการเพิ่มรายได้ แต่กลับไม่มีทางเลือก อัตราการว่างงานคาดว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคตและจะยังคงสูงต่อไปอีกหลายปี

  7) ล่าสุดธนาคารสหรัฐถึง 123 แห่งล้มเหลวลงไปในปีนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ที่ผ่านมา ธนาคาร 3 คนซึ่งทางการระบุว่ามีความเข็มแข้งต้องปิดกิจการลง

  8) การล้มละลายพุ่งทะลุความคาดหมาย รัฐ 10 แห่งร่อแร่ใกล้ล้มละลาย บางรัฐถึงขั้นประกาศว่าเกิดวิกฤตการเงิน รัฐแคลิฟอร์เนีย, อาริโซน่า, ฟลอริดา, อิลลินอยส์, มิชิแกน, เนวาดา, นิว เจอร์ซีย์, โอเรกอน, โรด ไอส์แลนด์ และวิสคอนซิน กำลังตกอยู่ในวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งต่างก็พยายามแก้ด้วยวิธีง่ายๆ อย่าง การขึ้นอัตราภาษีและการลดจำนวนข้าราชการ

  9) ทุกอย่างนี้อาจเกิดขึ้นจากใช้งบประมาณแบบขาดดุล จำนวน 1.4 แสนล้านเหรียญ ซึ่งนับกว่ามากกว่างบประมาณปีที่ผ่านมาหลายแสนเหรียญ สรุปแล้วสหรัฐมีหนี้สูงจำนวน 12 แสนล้านเหรียญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หนี้จำนวนนี้เริ่มเยอะใกล้ถึงจุดลิมิตตามกฎหมาย ที่กำหนดไว้ที่ 12.104 แสนล้านเหรียญ หมายความว่าสภาคงต้องออกกฎหมายปรับเพดานลิมิตให้สูงขึ้น เพื่อให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้

  10) แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามปรับแต่งตัวเลขความยากจนให้ดูต่ำจากความเป็นจริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประชาชน 47.4 ล้านคนต้องอยู่อย่างยากแค้น นอกจากนี้ จำนวนคนยากจนของสหรัฐยังมีอัตราสูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมเหมือนกัน คาดการณ์ได้เลยว่า จำนวนคนไร้บ้านจะเพิ่มขึ้นอีกมาก อย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีคนไร้บ้านมากถึง 3 ล้านคน

  11) วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเด็กๆ ทั้งนี้ เฉลี่ยแล้วเด็กอเมริกันประมาณ 50 % ต้องใช้แสตมป์แลกอาหารประทังชีพ ความอดอยากเป็นสิ่งคุกคามสหรัฐตัวสำคัญ หนังสือพิมพ์นิว วอชิงตัน โพตส์ รายงานว่า "วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ทำให้จำนวนชาวอเมริกัน ที่มีอาการบริโภคไม่เพียงพอเพิ่มขึ้น คิดไม่ถึงเลยจริงๆ มันเหมือนกับว่า เรากำลังอาศัยอยู่ในประเทศโลกที่สาม"

  12) ปี 2552 จำนวนประชาชนสหรัฐ ที่ยากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพิ่มขึ้นเป็น 46.3 ล้านคน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการตกงานและไร้งานทำ

  13) การที่ไม่มีเงินจ่ายประกันสุขภาพเป็นสาเหตุให้ประชาชนราว 45,000 คนต้องเสียชีวิตเมื่อปี 2551 มีรายงานข่าวระบุว่า 2 ใน 3 ของการล้มละลายเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ และแม้บางคนมีปัญญาจ่ายประกันสุขภาพ ก็ยังต้องเผชิญปัญหากับจำนวนเงินในกระเป๋า หากเจ็บป่วยจากโรคที่ร้ายแรง ขณะที่เด็กอีกกว่า 17,000 คนต้องเสียชีวิตลง เพราะขาดการดูแลทางการแพทย์ที่ดีพอ

  14) อุตสาหกรรมผลิตปืนและลูกกระสุนในสหรัฐกลับโตขึ้นอย่างสวนทาง เห็นได้ จากบริษัทขายสินค้าดังกล่าวกว่า 100 แห่ง ทำเงินได้หลายพันล้นเหรียญในเวลาเพียง 1 ปี สืบเนื่องจากความต้องการปืนและลูกกระสุนได้ทะยานขึ้นสูงมาก แต่บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าตอบสนองตลาดได้ทัน

  เห็นได้ชัดเลยว่า ชาวอเมริกันกำลังติดอาวุธตัวเองกันยกใหญ่

  15) เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มติดอาวุธหน้าใหม่ผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดถึง 100 กลุ่ม ส่วนจำนวนสมาชิกในสังกัดนั้น มีมากกว่าอีกเป็น 2 เท่า ทางการเป็นกังวลกับปรากฎการณ์นี้มาก เจ้าหน้าที่รายหนึ่งเปิดเผยว่า "การที่ทุกอย่างย่ำแย่ลงเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มติดอาวุธ อีกไม่นานหรอกเราจะได้เห็นความรุนแรงและการคุมคามไปทั่ว"

  สรุปได้แล้วว่า ขณะนี้สหรัฐมีประชาชนกว่า 50 ล้านคนที่เงินขาดมือและต้องการเงิน มากไม่มีประกันสุขภาพและไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าหมอหรือขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานใด ขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งมีคนรัก ที่เจ็บป่วยใกล้ตาย แต่ไม่ได้รับการรักษา หรือไม่ก็ตายไปแล้วเรียบร้อย

  ขณะที่ประชาชนอีก 1 % ซึ่งเป็นคนรวยกลับมีความสุขจากวิกฤตครั้งนี้ ทั้งที่คนอีกหลายล้านทั้งจน หมดตัว กระเสือกกระสนเอาชีวิตรอด อยู่อยากอดๆ อยากๆ และติดอาวุธ แน่ใจได้เลยว่าเรากำลังจะได้เป็นพยานรู้เห็นความแตกสลายของสังคมสหรัฐ ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า !!


  ที่มา: Matichon Online

  มาดู iPhone 4.0 กัน


  เครื่องหรูมากมาย.. อดใจ iPhone3GS รอซื้อ iPhone 4.0 ดีกว่า..

  ทำไมต้องเป็น 2012?


  ภาพประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง 2012

  12-21-12 คือ ตัวเลขเดือน (12) วัน (21) และปี (2012) อันเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อและคำทำนายต่างๆ
       
          ประเดิมด้วยเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลข (Numerology) ที่ทุกหมายเลขมีตัวอักษรเกี่ยวข้อง เมื่อ 12-21-12 แทนตัวอักษรจะได้ ABBAAB และตามภาษาฮิบรูไม่ว่าจะอ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็จะได้ BA ABBA ซึ่งแปลว่า “บิดากำลังมา” (ซึ่งหมายถึงพระเจ้า)
       
          อย่างไรก็ดี ปี 2012 ถูกอ้างว่าเป็นปีที่ดีของการเปลี่ยนจิตวิญญาณ (ตามบันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน) เช่นเดียวกับตามปฏิทินมายาที่นับได้ครบ 12 รอบในวันที่ 21 ธ.ค.ของปี 2012 ซึ่งหมายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อโลก โดยปฏิทินของชาวมายามีรอบทุกๆ 5,200 ปี โดยในรอบนี้ก็จะจบลงในปี 2012
       
          อีกทั้งเคยมีการระบุว่ารอบ 5,200 ปีที่แล้ว ก็เกิดมหัตภัยใหญ่แก่โลก ถือเป็นคำทำนายของอาณาจักรที่ได้ล่มสลายไปแล้วเมื่อ 1,500 ปีก่อน
       
          นอกจากนี้ หากนับจำนวนวันระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.2007 ซึ่งเป็นวันครีษมายัน (ดวงอาทิตย์ทำมุมห่างขึ้นไปทางเหนือมากที่สุด) จนถึงวันที่ 21 ธ.ค.2012 ซึ่งเป็นวันเหมายัน (ดวงอาทิตย์ทำมุมห่างลงไปทางใต้มากที่สุด) มีจำนวนวัน 2,012 วันพอดี
       
          ส่วนคำทำนายทางวิทยาศาสตร์ก็มีมากมายที่จะเกิดขึ้นในปี 2012 โดยเฉพาะการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในแบบพิเศษ รวมทั้งการคาดการณ์ของนาซาที่บอกไว้ว่า ดวงอาทิตย์จะกลับขั้วแม่เหล็กในช่วงปี 2012 ซึ่งเป็นผลจากการสิ้นสุดวงจรจุดดับในรอบ 11 ปี ซึ่งทำให้บางคนเชื่อว่าจะส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลก โดยความร้อนจะเจาะเข้าชั้นบรรยากาศโลก และทำให้เรารับอันตรายจากแสงของดวงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้น
       
          นอกจากนี้ ในปี 1899 ได้ค้นพบเสียงสะท้อน (Schumann Cavity Resonance) ที่เป็นเสมือนจังหวะหัวใจเต้นของโลก ที่ความถี่ 7.8 เฮิรตซ์ (ครั้งต่อวินาที) กระทั่งในปี 1998 พบว่าจังหวะดังกล่าวเต้นเร็วขึ้นเป็น 10 เฮิรตซ์ และเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กโลกกำลังอ่อนลง และเชื่อว่าจะมีค่าเป็นศูนย์ในปี 2012
       
          แต่นั่นก็ไม่น่าจะทำให้โลกถึงการล่มสลาย อาจเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านสู่วงจรใหม่ของโลก

  ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

  แกะกล่อง Samsung Candy Pro 3G

  หลังจากที่กระแสแรงๆของซัมซุงแคนดี้แล้วซัมซุงก็ได้ปล่อยซัมซุงสตาร์ทีวีออกมา
  แต่กระแสก็ยังสู้ความแรงของแคนดี้ไม่ได้

  ผมเองก็ได้แอบเห็นข่าวแว่วๆของซัมซุงรุ่นนึงที่ดูท่าทางจะเป็นพี่น้องของซัมซุงแคนดี้
  และก็แอบลุ้นๆว่าจะเข้าไทยมาหรือไม่
  แต่วันนี้ดูท่าทางจะสมหวังแล้วเมื่อวันนี้ได้สัมผัสกับ
  ซัมซุงรุ่นที่เมืองนอกใช้ชื่อว่า Samsung CorbyPro B5310
  แต่ในเมืองไทยนั้นก็ยังต้องลุ้นครับว่าจะคลอดมาใช้ชื่อรุ่นเป็นอย่างไร
  แต่ได้ข่าวมา(อีกแล้ว) ว่าน่าจะเป็น Candy 3G

  Image
  ดูเค้าโครงหน้าตาด้านหน้าก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากน้องเล็ก candy เลย เรียกได้ว่าเหมือนเด๊ะๆ

  แต่แหมเป็นพี่กับแคนดี้ทั้งทีก็ต้องมีอะไรเหนือกว่าน้องบ้างหล่ะ
  สิ่งนั้นนั่นก็คือคีย์บอร์ดคิวเวอตี้ ที่สามารถสไลด์เข้าออกเพื่อซ่อนตัวได้

  Image
  ตอนสไลด์ออกมาเป็นสีแดงดูสวยงามทีเดียว แอบลุ้นต่อว่าขอให้ตัวที่ขายให้มีภาษาไทยสกรีนมาด้วยจะดีมากๆเลย

  Image
  ในส่วนของปุ่มกดด้านหน้ามี 3 ปุ่ม รับสายวางสายและปุ่มกลางไว้ออกจากเมนูด่วน

  Image
  ด้านบนนี่จะพบกับกล้องด้านหน้าและช่องลำโพงสนทนา

  Image
  ด้านขวามือจะพบกับปุ่มชัตเตอร์กล้องดิจิตอล ปุ่มล็อก ช่องเสียบสายดาต้าและที่ชาร์จ

  Image
  ด้านซ้ายมือก็จะพบกับปุ่มเพิ่มและลดเสียง

  Image
  ส่วนด้านล่างก็จะพบกับรูลำโพง ร่องสำหรับงัดฝาหลังเพื่อเปลี่ยนซิมและแบต

  Image
  ด้านอื่นๆก็ดูคล้ายน้องแคนดี้แต่ด้านบนนี่สิ ช่องเสียบหูฟังแบบ 3.5 ที่เห็นแล้วยิ้มเลย

  Image
  ด้านหลังนี่เท่าที่ดูๆเดาๆผมคาดว่าน่าจะใช้หน้ากากของแคนดี้ได้ด้วย

  Image
  เปิดฝามาจะพบกับแบตเตอรี่ 980 mah น่าจะพอใน 1 วัน

  Image
  เจ้านี่ที่น่าตีก็ตรงที่ช่องใส่แมมดันมาอยู่ใต้ฝาหลังซะได้แหมน่าเสียดาย แต่ก็ยังดีที่ไม่อยู่ใต้แบต

  ในส่วนของลักษณะภายนอกก็หมดแล้ว ขอพักซักแป๊บเดียวจะมาต่อกันในส่วนความสมารถต่างๆในตัวเครื่องครับ

  มาดูในส่วนความสมารถคร่าวๆของตัวเครื่องกันครับ
  ตอนแรกผมคิดรุ่นนี้จะมีความารถไม่แตกต่างจากแคนดี้เท่าไหร่
  แต่เท่าที่สัมผัสดูรุ่นนี้ความสามารถเพิ่มขึ้นเยอะน่าสนใจทีเดียว

  Image
  โดยเครื่องนี้เป็นหน้าจอสัมผัส 2.8 นิ้ว ความละเอียด อยู่ที่ QVGA แต่จอเป็นแบบ Resistive นั่นคือเอาอะไรมาจิ้มก็ได้
  ซึ่งต่างกับแคนดี้ที่เป็น Capacitive แต่ผมว่าก็ดีสำหรับคุณผู้หญิงที่ไว้เล็บครับ

  Image
  มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยส่วน homescreen หรือส่วนหน้าจอหลัก ที่ซัมซุงยังคงใช้ tochwiz และวิชเจ็ต
  เพื่ออำนวยความสะดวก และความสวยงามโดยจะแบ่งที่วางวิชเจ็ตเป็น 3 ส่วน ดังเช่น star และแคนดี้

  ส่วนของเมนูหลักก็เช่นกันครับแบ่งเป็น 3 ส่วน
  Image

  Image

  Image
  โดยเมนูนั้นหากไม่พอใจก็สามารถจัดเรียงใหม่ตามความสะดวกเช่นกันครับ

  Image
  และถ้าเกิดเบื่อรูปแบบที่ใช้อยู่ก็สามารถเปลี่ยนธีมส์และพื้นหลังหน้าจอหลัและเมนูได้ด้วย

  Image
  เปลี่ยนรูปแบบ font ก็ได้ไม่มีปัญหา

  Image
  ระบบสมาร์ทอันล็อคที่เคยมีใน รุ่นอื่นๆก็ยังคงมีให้ใช้ ผมชอบเพราะสะดวกมากๆเวลาใช้งานจริงๆ

  Image
  การพิมพ์ข้อความต่างๆก็ทำได้สะดวกรวดเร็ว

  Image
  ในส่วนของมัลติมีเดียรุ่นนี้ก็มาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือเครื่องเล่นเอ็มพี3 และวีดิโอ

  Image
  กล้องดิจิตอลรุ่นนี้มีความละเอียด 3.2 ล้านพิเซล ที่ไม่มีออโต้โฟกัสมาให้แต่ข้อดีคือสามารถจับภาพได้เร็ว
  และสามารถระบุตำแหน่ง Gps ลงไปในรูปถ่ายด้วย

  Image
  สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือระบบมัลติทาสกิ้งที่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้พร้อมๆกันหลายตัว

  Image
  เกมส์ที่มากับเครื่องมีความน่ารักและสดใสทีเดียวครับ

  Image
  และสุดท้ายคือการเชื่อมต่อที่ครบครันเลย รองรับทั้งไวไฟ บลูธูทและ GPS ซึ่งอาจจับสัญญาณช้าไปซักนิดครับ

  ข้อสรุปนะครับ
  ถ้าใครที่กำลังแอบชอบแคนดี้และมีเงินค่าตัวเกินงบเจ้าแคนดี้ผมว่าคุ้มมากครับ
  ที่จะขยับขึ้นมาหาพี่ของแคนดี้เลยดีกว่าเพราะด้วยการเชื่อมต่อที่ครบครัน
  และคีย์บอร์ดแบบสไลด์ทำให้สามารถใช้งาน ในส่วนต่างๆได้ครอบคลุมมากขึ้นมากเลยครับ
  สำหรับราคาแน่นอนว่าต้องแพงกว่าแคนดี้แต่ผมมองว่ามากสุดไม่น่าจะถึงหมื่น หรือไม่ก็หมื่นนิดๆเพราะซัมซุงนั้น
  มักจะทำตลาดสำเร็จในราคาระดับกลางๆและถ้าตัวนี้เป็นเช่นนั้นก็น่าสนใจมากเลยครับ

  ขอบคุณข้อมูลจาก Samsung Party ครับ

  ราคาเข้ามาไทยประมาณ 8 พันปลายๆ เห็นแบบนี้ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับ!!

  ถาม-ตอบ SIM 3G จาก 365 Communication

  1.คนที่ร่วมรับ SIM กับเราทั้ง 4 คนจะได้หมดเลยใช่ไหมครับ? แสดงว่าวันรับ SIM จะได้ 5 ซิม??
  ได้ 5 ซิมครับ

  2.ถ้าไม่สะดวกไม่รับเอง ให้คนอื่นไปรับได้ไหมครับ? ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?
  ให้คนหนึ่งคนใดในกลุ่มมารับซิมเท่านั้น พร้อมแสดง sms code + เบอร์โทร

  3.โปรโมชั่นที่ใช้งานได้ เป็นลักษณะไหนครับ?
  ทดลองใช้ฟรี ทั้ง voice และ data

  4.ต้องใช้บนเครือข่าย 3G อย่างเดียว หรือว่าใช้กับ 2.5G ได้ด้วยครับ?
  3G - 3.5G อย่างเดียว

  พบกันวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ B2S @ Central World ครับ :)

  สถานที่ให้บริการ BlackBerry Service ของทรูมูฟ (TrueMove)

  โดยตอนนี้ BB Service หรือ BlackBerry Internet Service ของทรูมูฟแบบเติมเงินยังไม่เปิดให้บริการ แต่ยังไงก็สมัครแบบรายเดือนไปก่อนแล้วกันนะครับ (แอบบอกว่าตอนนี้ทรูมี Apps ของ BB ให้เล่นกันถึง 6 Apps แต่ละ Apps สุดยอดทั้งนั้นเลย มีทั้งโทรสั่งอาหาร ดูข่าวสดๆผ่าน BB ก็ยังได้)

  สำหรับ Shop ของทรูที่มีเจ้าหน้าที่ของ BlackBerry โดยเฉพาะมีดังนี้ครับ
  1. สยามพารากอน (True Urban Park)
  2. True Move Square สยามซอย 2 (ที่ใหญ่ๆ อยู่ตรงหัวมุมริมถนนเลยครับ)
  3. จามจุรี สแควร์
  4. สาขาใยแก้ว ใต้ตึกทรู รัชดา
  5. อาคาร United สีลม 
  6. มาบุญครอง
  7. ทรูคอฟฟี่ Eight ทองหล่อ
  8. IT Mall ฟอร์จูน
  สำหรับ shop ทุกแห่งจะให้บริการทั้งการเปิดบริการ BB Service แนะนำการใช้งาน รวมถึงลงโปรแกรมที่จำเป็นๆในเครื่อง BB ของเราด้วย ไม่จำเป็นว่าเราต้องซื้อเครืองที่ทรูนะครับ แต่ถ้าเป็นลูกค้าของทรูมูฟ พนักงานก็ยินดีที่จะจัดการให้ครับ...
   
  ความเห็นส่วนตัว .. shop ที่ True Urban Park @ Siam Paragon บริการดีที่สุดครับ !!

  foursquare บน BlackBerry?

  ตอนนี้เองโปรแกรม foursquare บน BlackBerry ยังไม่เปิดให้ใช้งานกันนะครับ แต่สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ที่ m.foursquare.com

  ใครอยากร่วมเป็นผู้ทดสอบ foursquare beta สามารถลง
  http://foursquare.com/mobile_beta

  ในขณะนี้ foursquare รองรับเฉพาะ iPhone และ Android ครับ
  แต่มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานบน BB ในเร็วๆนี้แน่นอน

  Foursquare's BlackBerry app is coming along!

  "Some bugs still," Foursquare cofounder Dennis Crowley notes on this Flickr image, "but there's about 50 alpha testers plugging away!"

  Crowley's comments suggest the app will be ready in "early December." You can sign up for beta testing here.

  Foursquare opened up 50 more cities last week, bringing its total to more than 100.
  The mobile social networking company raised $1.35 million in Series A financing earlier this year.

  และแน่นอน 50 เมืองที่ foursquare รองรับ รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย!!

  Download Foursquare for BlackBerry

  เพลงโลกหมุนเวียน ขับร้องโดยท่านสมัคร สุนทรเวช


  ท่านสมัคร สุนทรเวช ขับร้องเพลง "โลกหมุนเวียน" ครั้งสุดท้ายในคอนเสิร์ตอักษราสุนทราภรณ์ชุดที่ 1 กับวงดนตรีสุนทราภรณ์เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณโรงละครอักษราคิงพาเวอร์


  เพลง: โลกหมุนเวียน
  ศิลปิน: สุนทราภรณ์
  เนื้อเพลง: 

  คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
  ทำนอง เวส สุนทรจามร

  อันความหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนที่ในโลกเรา
  ทั้งเขาทั้งเราก็คงจะเห็นทั่วกัน
  ไม่เที่ยงไม่แท้ปรวนแปรทุกวัน
  ต่างเปลี่ยนแปรผันยิ่งนานนับวันมากหน

  โลกเราทุกวันผลัดเปลี่ยนแปรผันง่ายดาย
  ทั้งหญิงทั้งชายก็มีดีร้ายเจือปน
  แต่ก่อนเศรษฐีเดี๋ยวนี้ซิจน
  ผลัดเปลี่ยนเวียนวนจะแน่ไฉนกับโชคโลกเรา

  โลกเรานี่ก็เหมือนเวทีที่กว้างใหญ่
  เราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า
  ต่างมีกรรมทุกผู้ทุกหมู่เหล่า
  เพราะว่าเขากับเราเกิดมาแสดงละครกัน

  ละครของโลกมีโศกมีทุกข์สุขปน
  คลุกเคล้าระคนชั่วดีเจ็ดหนปนกัน
  อยู่อยู่ก็ร้ายแล้วหายไปพลัน
  กลับเปลี่ยนแปรผัน ความดีเลวนั้นช่างกลับช่างกลาย

  โลกเราผันแปรเกิดแก่เจ็บตายว่ายวน 
  คนเราทุกคนไม่มีใครพ้นความตาย 
  เมื่อเกิดมาแล้วไม่แคล้วสักราย 
  บทบาทสุดท้ายไม่มีแคล้วตายเพื่อนเอ๋ย 

  เป็นคนทั้งทีรีบก่อความดีให้สม
  ทุกทุกสังคมจะได้นิยมชมเชย
  เมื่อพลาดเพลี่ยงพล้ำอย่าซ้ำนักเลย
  ไม่ช่วยก็เฉยโปรดเถิดอย่าเย้ยผ่อนหนักผ่อนเบา

  ชีพยังอยู่ให้เขาชื่นชูประเสริฐกว่า
  ไยจะมาอิจฉากันเล่า
  อย่าเป็นคนเสียทีที่เกิดเปล่า
  เพราะว่าเขากับเราไม่วายใกล้ตายทุกเวลา

  ยามชีวิตยังจะฝากจะฝังอะไร 
  ครั้นถึงตายไปโลกเราจะได้บูชา 
  ด้วยเหตุฉะนี้ความดีนานา 
  อุตส่าห์ใฝ่หาประเสริฐหนักหนายิ่งกว่าอะไร

  ขอไว้อาลัยแด่ท่านสมัคร สุนทรเวช
  ฟังเพลงนี้ทีไรนึกถึงท่ีานทุกทีเลย... 
  ขอให้ท่านหลับให้่สบายนะครับ RIP

  ลงทะเบียนรับ 3G SIM ฟรี!!


  อีกเจ้าที่เปิดตัว 3G ตามต่อจาก TOT3G ก็คือ 365 Communication นั่นเอง ซึ่ง 365 Communication เป็นหนึ่งใน partner ของ TOT นั่นเอง

  รอลุ้นกับความหวัง 3G ที่แท้จริงของประเทศไทย กันครับ :)

  สามารถลงทะเบียนรับซิม 3G ได้ที่:
  http://www.365.co.th

  รู้หรือเปล่า? ตอนนี้สามารถเปลี่ยนย้ายค่ายมือถือได้แล้ว?


  การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

  เนื่องจากการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมาย หรือการให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีเลขหมายอยู่แล้วและต้องการจะคงเลขหมาย โดยเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ด้วยการใช้เลขหมายเดิมในลักษณะเลขหมายเดียวกันใช้ได้ในทุกระบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเป็นนโยบายที่สำคัญของคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 บัญญัติไว้ในมาตรา 12 วรรค 4 ให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้ใช้บริการ มีสิทธิใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม เมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ สถานที่ หรือประเภทของบริการเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
  ดังนั้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงได้จัดทำประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 โดยให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ที่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป แต่ผู้ประกอบกิจการได้แจ้งให้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทราบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนด เพราะต้องใช้เวลาในการจัดตั้งบริษัทรวมจดทะเบียน การตั้งศูนย์และจัดหาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล การตกลงขั้นตอนทางธุรกิจและเทคนิค ระหว่างศูนย์บริการข้อมูลกลางกับผู้ให้บริการ รวมทั้งการติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 12-15 เดือน

  ทั้งนี้ เนื่องจากการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการดำเนินการครั้งแรกสำหรับประเทศไทยประกอบกับต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้ เวลามากกว่า 3 เดือน ในการดำเนินการอย่างเช่น ปากีสถานใช้เวลา 13 เดือน มาเลเซีย 9 เดือน ซาอุดิอาระเบีย 8 เดือน และ กรีกซ์ 7 เดือน ซึ่งหากน้อยกว่านี้จะมีปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะ เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ระบบของศูนย์ข้อมูลกลาง และการทดสอบระบบเครือข่ายผู้ให้บริการแต่ละรายว่ามีความพร้อมและเข้ากันได้ ทางเทคนิค ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ให้บริการและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง ต้องทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แต่เมื่อ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบจากข้อเสนอของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเฉพาะ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ที่ได้เสนอความเห็นว่า การจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ผู้ให้บริการขอขยายระยะเวลาดำเนินการไม่ควรจะเกิน 9 เดือน ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมแก่การรอคอยของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพราะบางขั้นตอนสามารถทำขนานกันได้ หรือเร่งรัดระยะเวลาให้สั้นลงได้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็นชอบให้ผู้ประกอบกิจการขยายระยะเวลาดำเนินการ ในการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากภายใน 3 เดือน เป็นภายใน 9 เดือน ตามอำนาจที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่

  ที่ได้ยินมาคือ ระบบยังมีความพร้อม น่าจะใช้ได้ มีค.53 ล่ะครับ


  **ข้อมูลเพิ่มเติมจาก @phichai
  ปัจจุบัน Mobile Operator 5 ราย ตกลงร่วมหุ้นกันตั้งบริษัทใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ไอทีกลางทำ number portability ซึ่งข้อมูลตรงกันคือจะใช้ได้ประมาณต้นปี 53 นี้ครับ

  Tweets of the day

  • 00:21 Blog: Tweets of the day bit.ly/7OTiPB #
  • 07:11 @SCBEasy ปีใหม่นี้จะซื้อทองคำแท่งให้พ่อเพราะถือเป็นการออมเงินอย่างนึง แล้วพ่ออยากกินอะไรก็หาอะไรอร่อยๆให้ท่านกิน #
  • 08:30 RT @Gizmodo: Google Search's New Interface Being Tested Now gizmodo.com/5412305/ #rumors #google #
  • 08:31 RT @suthichai: ฟัง "สมัคร สุนทรเวช" ร้องเพลง "โล� ��หมุนเวียน" ให้คติมากกว่าเพลงธรรมดา...bit.ly/8fsfnz #
  • 08:36 @eakarin already sent you google wave invite yesterday, wait for it :) #
  • 08:40 @sugree any foursquare for bb? #
  • 08:52 ทำไมแดดร้อน!? #
  • 09:35 RT @sugree: rt @ooJKoo: หนูจะไปเชียงใหม่วันที่ 28 พี่เสื้อแดงถอยก่อนได้มั๊ย ;( #
  • 12:24 อ� �ากดูหนัง >< #
  • 13:21 RT @SCBEasy: RT @welovepro: 5 ธันวา คุณพ่อนั่ง รถไฟฟ้า MRT ฟรี!! bit.ly/6rvcnc/ #
  • 13:22 RT @kangg: ถอนหายใจเท่ากับว่าเป็นการไล่ความสุขออกจากตัวเรา #
  • 13:58 RT @dtac3g: ว้าว!!!!!! ยูทูบใส่คำบรรยายอัตโนมัติเพื่อคนหูหนวก มีภาษาไทยด้วย! www.startpage.in.th/view/33942 #
  • 13:59 RT @Thai ShortNews: ไล่ออกอนุบาล อายุ4ขวบ ดื้อซนครูสุดทน is.gd/537Tr #
  • 15:11 RT @adslthailand: RT @ekarat: Thailand is 8th country that can show traffic real time on google map<เย้!! ประเทศเราเจริญแล้ววว #
  • 15:11 RT @sugree: bb internet server uses message queue. just like twitter. #
  • 16:08 RT @pawoot: AIS call center just told me that AIS BB service down. #
  • 16:16 Yes, my name is Pakorn #
  • 16:19 Everytime you go away, you take a piece of me with you! #
  • 16:20 We need it, and you should get it #
  • 16:22 Yes, it's me! #
  • 16:25 ใช่! เป้าหมายคือพรานทะเล #
  • 16:28 twitpic.com/qutsm So hot!! #
  • 16:32 twitpic.com/qutz6 Sky walk #
  • 16:33 I see an ads on the police uni form, oh that' great idea for marketing #
  • 16:41 twitpic.com/quukd Ye s, I got a 0.50bht discount #
  • 16:59 เอ่อ..อิ่ม #
  • 17:01 Keep walking.. #
  • 17:01 Good price, great meal. Arrrrhaaa #
  • 17:05 ผมชื่อโคอาล่ามาร์ช #
  • 17:25 @pawoot can I join? What time start and end? #
  • 17:25 RT @aum2u: RT: @akecom: # ข่าว .. BB Service ของ AIS เจ้าหน้าที่แจ้งแบบนี้นะ bit.ly/5c06fl #
  • 17:31 ลมหนาวมาเมื่อใด ใจฉันมันยิ่งเหงา #
  • 17:34 @adslthailand I still wait for TrueMove BB Service, I don't want to chg number #
  • 17:39 @pawoot: What time the party end? I'll free on 19.00 #
  • 17:49 @sugree siam center 4th floor, paragon side #
  • 17:57 RT @pawoot: RT @dotsiam: @pawoot: What time the party end? I'll free on 19.00 < me too. Kub <okay, hope to see you and @sugree #
  • 18:04 @sugree from BTS siam you go directly to Siam Center then locate 4th floor you walk to paragon side, that's it #
  • 18:18 RT @ThaiShortNews: ★ Khaosod: เปิดให้ปชช.รดน้ำศพอดีตนายกฯสมัคร15.00น.ที่ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญฯ #
  • 18:35 RT @markpeak: Google transport now comes to thailand #
  • 18:36 RT @phuphu: ไฟไหม้บ้านต้องรีบฉีดน้ำดับ ไฟทำงานลุกพรึ่บพั่บ...ต้องรีบฉีดน้ำมัน #
  • 18:41 RT @markpeak: Google exec makes official announcement twitpic.com/qv16p #
  • 18:49 RT @pawoot: RT @macroart: วันนี้วันรวม geek #googlemaps พรุ่งนี้วันรวม marketer #twtcon #
  • 19:01 Heading Siam Center, @pawoot where r u? #
  • 19:03 RT @icez: @pawoot www.youtube.com/watch?v=-DJJLhL8hCc <-- เฮียเนียนโฆษณา TARAD เลยนะครับเนี่ย lol #
  • 19:08 Siam center #
  • 19:13 I see @tonawe pic.gd/56cdce #
  • 19:15 Get free beer powered by goooooooogle pic.gd/a749c7 #
  • 19:31 No only a beer, pepsi is included pic.gd/12ee33 #
  • 20:15 Heading home #
  • 20:18 I use Goooooooogle and you? #
  • 20:23 @tonawe อยากได้หมวกอะ T^T #
  • 20:23 BTS Siam pic.gd/341004 #
  • 20:24 Thanks Goooooooogle for great google's cubic and nice t-shirt :) #
  • 20:25 Next station Phayathai #
  • 20:27 ได้ยินเสียงคนขับBTSจาม เป็น2009ป่าวหว่า #
  • 20:30 RT @icez: บริษัท 365 3G MVNO เปิดเว็บแล้ววว www.365.co.th/ #
  • 20:31 RT @pisek: RT @dotsiam: ได้ยินเสียงคนขับBTSจาม เป็น2009ป่าวหว่า -- รออีกหน่้อย หวัด 2009 ก็หมดแล้ว เป็นหวัด 2010 cmo (แอบฮา) #
  • 20:35 #twitter said @sugree is a spammer :p #
  • 21:32 RT @MemePad: @dotsiam ถึงบ้านปลอดภัยนะค๊า @^_^@ < :) #

  Tweets of the day

  • 00:21 Blog: Tweets of the day bit.ly/8UfVsN #
  • 07:33 สวัสดีตอนเช้า #
  • 07:34 รักของเธอมีจริงหรือเปล่า? #
  • 07:52 @KBank_Live ช่วงนี้มีแต่โปรโมชั่นดูหนังฟรีของหลักทรัยย์ฯกสิกร เมื่อไหร่ลูกค้าบัตรเครดิตจะมีบ้างครับ? เห็นมีแต่1ฟรี1 #
  • 09:38 สมัครสุนทรเวชตายแล� �ว74ปีป่วยมะเร็งศพอยู่บำรุงราษฎร์ #
  • 09:49 RIP สมัคร สุนทรเวช #
  • 09:56 RT @LilweirdP: Freezing :S but I luv you, Winter ^^ #
  • 09:57 @sugree รถหายไปไหนแล้วอะ #
  • 11:23 รู้สึกช่วงนี้ @thaksinlive จะทวีตแปลกๆนะ #
  • 12:50 RT @ThaiShortNews: ★ Pachatouch: ครม.ไฟเขียวใช้พรบ.มั่นคงพื้นที่ด ุสิต-บางขุนพรหม-วัดโสมนัส28พ.ย.-14ธ.ค. #
  • 12:50 RT @kangg: Bold 9700 ตามที่มีข้อมูลเข้าไทยเป็นทางการนู้นเลย ก.พ. ปีหน้า #
  • 12:51 RT @kangg: ตามที่ PR แจ้งมา เหมือนดีแทคจะทำตลาด BB สองรุ่น คือ Bold9000 กับ Curve8520 #
  • 12:55 RT @breakingnews_th: บันทึกภาพเหตุการณ์"สมัคร สุนทรเวช" 74 ปี bit.ly/6J14X8 #matichon #
  • 13:27 RT @kangg: � �ีหน้าเครื่อง Android พวกเฮาส์แบรนด์คงทะลักตลาด ใครรอ Android อยู่ เตรียมตัวได้เลย #
  • 13:28 RT @kangg: ระบบ 3G ที่เรากำลังจะได้ใช้เป็นถือว่ายุค 3.5G แล้วนะครับ #
  • 13:29 RT @kangg: ความเร็วในยุค 3.5G จะสามารถขึ้นไปถึงได้ราวๆ 14Mbps #
  • 13:33 ทำไมเสื้อแดงต้องกลัวพรบ.มั่นคงด้วย? #
  • 13:35 @SUPRAGOLF I think 8520 is work much more better, last 9700 is 8900+8520 best one! #
  • 13:38 RT @LostOfCTRL: RT @kengdotcom: หลายบริษัทห้ามใช้ facebook ในที่ทํางาน แต่ลองดูข้อดีของfacebook>> bit.ly/43XTgn #
  • 14:03 RT @breakingnews_th: ผู้นำอินเดียวอนนานาชาติร่วมกดดันปากีฯ เหตุโจมตีมุมไบ bit.ly/8KEKad #MGR #
  • 14:13 @kangg can BB using iphone package? #
  • 14:14 Waiting for RIM OS 5.0 #
  • 14:17 RT @sugree: blackberry อยู่ที่ใจ android อยู่ในกางเกง #
  • 14:19 @kangg I'm interested in iPhone 600bht a month but I not sure if other phone can use this package #
  • 14:32 รู้สึกว่าsmsขยะทรูน้อยลงแฮะ #
  • 15:19 RT @LostOfCTRL: RT @iPattt: จ่ายค่าปรับไป 500 บาท แต่แอบถ่ายตํารวจเล่นไพ่ในสน.ไว้ได้ ! twitpic.com/qqcm3 #
  • 15:52 RT @noppajak: จีนเตรียมรีเมคหนังวัยรุ่นฮอลลีวูดชื่อดัง "High School Musical" #
  • 15:53 RT @noppajak: กูรูเศรษฐศาสตร์ฟันธง ดอลลาร์จะอ่อนลงอีก ค่าทองอาจจะทยานต่อเนื่อง #
  • 15:54 RT @noppajak: ศาลเชียงใหม่ อนุมัติหมายจับ เพชรวรรต หลังขู่ฆ่าทางวิทยุเสื้อแดง #
  • 16:00 Jam here pic.gd/ed2914 #
  • 16: 03 Panda pic.gd/8181d9 #
  • 16:23 ประชุมสว.ขนลุก!ภาพสมัครแต่งชุดขาวยกมือไหว้โผล่จอนิคมบอกท่านมาลา #
  • 16:25 ความอยากมี ความอยากเป็นความอยากได้ มีในทุกคนแหละอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่า #
  • 17:39 TrueMove edge is down :( #
  • 17:40 @eakarin wait for my invite :) #
  • 17:40 RT @suthichai: ขนหัวลุก...วิญญาณ "สมัคร" โผล่กลางจอวุฒิฯ...ไฟดับพรึ่บ twurl.nl/5lihn5 #
  • 17:42 @mimee so sad :( BiS Package is quite expensive for TrueMove #
  • 17:43 @eakarin keep wait for 1 - 2 days for invite, I'm not sure but every invite have to wait for a while. #
  • 17:51 @sugree @oojkoo เอ่อ @oojkoo เค้าคือใครหว่า #
  • 17:56 RT @suthichai: & quot;ปณิธาน" ปูดเสื้อแดงจะปิดสี่แยก...ซ้ำรอยสงกรานต์เลือด <Ooh, no Gas Tank pls! #
  • 18:19 Heading home, so sleepy today :) #
  • 19:28 @mimee แล้ว One-2-Call BB 300 บาท เค้าทำได้ไงหว่า #
  • 19:35 TrueMove edge is down again and again >< #

  Tweets of the day

  • 00:21 Blog: Tweets of the day bit.ly/7r00hF #
  • 00:51 Blog: รวมคีย์ลัดสำหรับมือถือ BlackBerry (Keyboard Shortcuts) bit.ly/5x7GIt #
  • 00:51 Blog: Timeline ของระบบปฎิบัติการของโทรศัพท์ smartphone bit.ly/57FxGj #
  • 01:21 Blog: Kaspersky ฟ้องว่า Google Adsense คือ Phishing ? bit.ly/78glnF #
  • 07:42 RT @Gizmodo: How To: Back Up Any Smartphone gizmodo .com/5410369/ #howto #howtobackupyoursmartphone #
  • 07:44 โครตหนาวเลย ฮ่าๆ #
  • 07:45 แล้วเงินเดือนก็มาถึงอีกครั้ง :) #
  • 07:52 เธอยังมีฉันเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเธอนั้นไม่มีใคร #
  • 07:54 Tons of people on BTS #
  • 08:02 @yuttorich จากงานที่ทำล่ะครับ ออกปลายๆเดือน #
  • 08:03 TrueMove edge is slowing down today :( #
  • 08:47 ในฤดูหนาวผู้หญิงจะรู้สึกดีกับผู้ชายมากขึ้น เพราะอากาศหนาวต้องการคนดูแล #
  • 08:52 แต่อากาศแบบนี้ สุกี้หรือชาบูร้อนๆจะอร่อยที่สุดเลย #
  • 09:01 RT @ThaiShortNews: ★ TPNews: FM101เช้านี้คนจัดรายการข่าวบอกจัดพื้นที่ประตูท่าแพให้ผู้ชุมนุมผูกคอตาย #
  • 09:42 RT @markpeak: Why Retweet works the way it does evhead.com/2009/11/why-retweet-works-way-it-does.html #
  • 10:28 RT @adslthailand: #thai3g ถ้า 3G Package กำหนด Byte Transfer... Mobile TV จะเกิดได้จริงหรือ? <TOT3G TT #
  • 10:34 RT @phuphu: มีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนไทยตั้งชื่อลูกว่า "นาธาน" น้อยลง...เหมือน "ตุ๋ย" และ "ประเทือง" #
  • 11:15 twitpic.com/qlgmj I like it #
  • 13:03 RT @suthichai: ทองทุบสถิติอีกแล้ว...ราคาทองรูปพรรณแตะ 18,700 บาท #
  • 13:06 RT @FordAntiTrust: ผู้ปกครองจี้ICTคุมเกมปลูกผักFacebook เด็กขโมยผักหวั่นแยกชีวิตจริงไม่ออก //Facebookมีเกมนี้ด้วยเหรอ #
  • 13:13 อย่ากลัวว่าวันเวลาจะทำให้เธอต้องเสียใจ หรือความห่างไกลจะทำให้ไหวหวั่น #
  • 13:16 RT @Angkut @theniw: ญี่ปุ่นจีบbtsใช้ 3Gจ่ายค่ารถไฟฟ้า ทดสอบระบบ25พ.ย.ที่สยามกับชิดลม เอามือถือแตะเครื่องเดินผ่านได้เลย #
  • 13:22 @Patee122 การบินไทยถือหุ้นนกแอร์ทั้งหมดหรือเปล่าครับตอนนี้ #
  • 13:24 RT @markpeak: เฮือก blognone มีโฆษณา DTV ด้วยเหรอเนี่ย อย่างเท่ #fb #
  • 13:25 RT @Angkut: RT @kengggg: @theniw เอามือถือแตะกับ 3G มันคนละเรื่องกันนะ <นั่นสิ #
  • 13:34 RT @phuphu: RT: [ @mossila: ผู้ปกครองจี้ ICT คุมเกม Facebook ปลูกฝังเด็กขโมยผัก bit.ly/4oANEA ] -- What the ....!!!? #
  • 15:11 RT @kangg: Windows hack gives Magic Mouse some love bit.ly/4ztxUm #
  • 15:20 Heading home #
  • 15:28 twitpic.com/qm5gi Drink veta berry #
  • 15:47 RT @sugree: หนาวกาย อยากได้อ้อมกอด< he's seeking a hug, me too! #
  • 15:50 RT @LostOfCTRL: RT @fonnnnnn: @lewcpe อ้าวว ได้ข่าวว่าเดินกะสาวว ^^< @lewcpe มีแฟนแล้ว?? #
  • 16:51 Blog: มาดูทักษิณ (@Thaksinlive) ตอบ twitter แบบฮาๆกัน bit.ly/8zkhTr #
  • 20:36 @aum2u โปรแกรมฟังเพลงที่เบาเครืองมากๆ #
  • 21:53 Blog: เฉินหลง (Jackie Chan) ในโฆษณา Kaspersky bit.ly/4H3IUj #
  • 21:53 Blog: รีว� ��วแพคเกจ Wi-Fi/EDGE/GPRS/3G จากทรูมูฟเดือนพฤศจิกายน bit.ly/5eTkm4 #
  • 22:51 ช่วยกลับมาทำให้ใจฉันเป็นแผล ช่วยกลับมาทำให้ใจฉันร้าวพอประมาณ #
  • 22:54 @Patee122 ก่อนหน้านี้การบินไทยถือ 100% ไม่ใช่เหรอครับ? #
  • 22:55 RT @Patee122 RT @dotsiam: การบินไทยถือหุ้นนกแอร์ทั้งหมดหรือเปล่าครับตอนนี้: 39%ครับ #

  รีวิวแพคเกจ Wi-Fi/EDGE/GPRS/3G จากทรูมูฟเดือนพฤศจิกายน


  ภาพรวมแพคเกจประจำเดือนนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงแพคเกจที่แพงขึ้นพอสมควรเลยทีเดียว จากเมื่อก่อนที่ EDGE/GPRS/3G รายเดือนอยู่ที่เพียงเดือนละ 250 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับความเร็วของ EDGE/GPRS ของทรูมูฟแล้ว สมเหตุสมผลครับ!! โดยเฉพาะเวลาที่ใช้งาน 3G ความเร็วน่าประทับใจทีเดียว :)

  เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า.. สำหรับแพคเกจใหม่ประจำเดือนนี้ ออกมาสองทางเลือกคือ Wi-Fi/EDGE/GPRS/3G รวมกันได้ 20 ชั่วโมง อยู่ที่ 99 บาท และ 100 ชั่วโมงที่ราคา 349 บาท
  คำถามคือ ทำไมต้องพ่วง Wi-Fi มาด้วย??? และให้เลือกแบบ time-usage แค่ 2 แพคเกจ สำหรับคนที่ใช้งานไม่เยอะ ไม่บ่อยเท่าไหร่ ถือว่าคุ้มค่าครับ แนะนำให้สมัครเป็น 99 บาท 20 ชั่วโมง น่าจะเพียงพอกับการใช้งาน

  สำหรับแพคเกจรายเดือน ยังถือว่าถูกกว่าทุกเครือข่ายคือ 599 บาท/เดือน สำหรับ Unlimited EDGE/GPRS/3G ซึ่งตอนนี้ราคาของ DTAC Unlimited อยู่ที่ 999 บาท และ AIS Unlimited ก็ราคาเดียวกันคือ 999 บาท ยกเว้น BlackBerry Internet Service Unlimited ที่ยอมลดตัวลงมาทำราคาที่ 650 บาทครับ แต่ถ้าใครอยากพ่วง Wi-Fi Unlimited ไปด้วยก็เพิ่มอีก 200 บาท (ใครใช้ TrueADSL อยู่แล้วคงไม่จำเป็นครับ)

  ความเร็วในการใช้งาน Data Network ของทรูมูฟ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ครับ เร็วกว่า DTAC ในบางช่วงเวลา แต่ยังเป็นรอง AIS อยู่ แต่ถ้าปรับไปใช้ 3G ล่ะก็กินขาดครับวิ่งแกว่งๆอยู่ที่ 2-3Mbps พอรับได้นะ (จริงๆโฆษณาไว้ที่ 7.2Mbps)

  ตอนนี้ผมเองใช้แพคเกจ 599 Unlimited อยู่ แอบลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่ ทรูมูฟแบบเติมเงิน จะใช้ BlackBerry Internet Service ได้ซักที เพราะ 599 Unlimited กรณีที่เป็นแบบรายเดือน สามารถเปิด BiS ได้ฟรี เป็นบริการเสริมอยู่ในแพคเกจอยู่แล้วครับ :)

  เฉินหลง (Jackie Chan) ในโฆษณา Kaspersky

   
  Kaspersky 2010 Antivirus Commercial

  ดูโฆษณานี้แล้วแอบสงสัยนิดนึงว่าฉากที่เฉินหลงพูดว่า "I use Kaspersky"  หายไปไหนหว่า...

  มาดูทักษิณ (@Thaksinlive) ตอบ twitter แบบฮาๆกัน


  ตอนแรก @Thaksinlive tweet ว่า (link)
  "เงื่อนไขสำคัญของ การปรองดองคือความยุติธรรมแต่อุปสรรคสำคัญคือคนหูเบาเจอคนพูดเท็จและสอพลอ เพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากอำนาจที่เปราะบางและกลัวสูญเสีย"


  @REY_INB เลยตอบกลับไปว่า (link)
  "@Thaksinlive มีเงินเป็นหมื่นล้าน ยังไม่พออีกเหรอครับ"


  สุดท้าย @Thaksinlive ก็เลยสวนกลับไป... (link)
  "@REY_INB น่าสงสารจัง"


  เอ่อ สงสารใครกันเหรอครับ?? ใครก็ได้อธิบายหน่อย...

  Kaspersky ฟ้องว่า Google Adsense คือ Phishing ?


  Denied    Internet Explorer    http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/test_domain.js    URL found in the base

  สรุปมันคือ Phishing จริงๆเหรอเนี่ย!?

  Timeline ของระบบปฎิบัติการของโทรศัพท์ smartphone


  สำหรับผมเองใช้งาน Symbian -> Windows Mobile และสุดท้ายติดใจมากๆกับ RIM (BlackBerry OS) ครับ

  Credit: AppleInsider (via ThaiShortNews'Tweet)

  รวมคีย์ลัดสำหรับมือถือ BlackBerry (Keyboard Shortcuts)


  Basic Shortcuts
  • การสลับเปลี่ยนโปรแกรม (Switch Application) กด BB Menu ค้างไว้ จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแสดงรายการโปรแกรมที่ยังเปิดอยู่ เลือกดปรแกรมที่ต้องการจะเปลี่ยนได้เลย แต่จะมีโปรแกรมหลักๆที่เปิดมาเมื่อไรก็เจอ คือ BBM Call log Message Browser
  • กด A ค้าง เป็นการ Lock เครื่อง
  • กด Q ค้างเป็นการเปลี่ยน Profile จากโหมดปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นโหมด Vibrate กด Q ค้างอีกครั้ง เป็นการเปลี่ยนกลับไปสู่โหมดเดิม
  • กดปุ่ม Mute ค้างไว้ จะเป็นการเข้าสู่ Stand By Mode กดอีกครั้งเพื่อออก (หากเปิดโปรแกรม Music ค้างไว้ จะเป็นปุ่มเล่นเพลงและหยุดเพลงชั่วคราวแทน)
  • Alt + Shift ขวา + Del จะเป็นการ Soft Reset

  Phone Shortcuts
  Shortcut ต่อไปนี้ สามารถเรียกใช้ได้ใน Phone Application หรือ ระหว่างคุยโทรศัพท์:.
  • เปิด Contact List โดยการ กด ปุ่มโทรออก ค้างไว้
  • ใส่ Extension ท้ายเบอร์โทรศัพท์ได้ โดยการ กด Trackball หรือ BB menu เลือก Add pause
  • การตั้ง Speed Dial สามารถทำได้จากหน้า Home screen หรือ Phone Application โดยการ กดปุ่มที่เราต้องการจะตั้งค้างไว้ แล้วใส่เบอร์ที่เราต้องการเข้าไป (สามารถตั้งได้ทุกปุ่มตัวอักษร ยกเว้น 1(W) สำหรับ Voicemail, A, Q )
  • เปิด, ปิด Speakerphone ระหว่างคุย กดปุ่ม $ (อยู่ข้างๆ Enter)
  • ดูหมายเลขล่าสุดที่เราพิมพ์ (ไม่ใช่หมายเลขโทรออกล่าสุด) กด Space ตามด้วย Enter

  Message Shortcuts
  Shortcut ต่อไปนี้ สามารถเรียกใช้ได้ใน Message:
  • กดR ตอบ Message
  • กดL ตอบกลับทุกคน Reply All
  • กดF Forward Message
  • กดI เซฟ Message ( เฉพาะEmail) ที่เราเลือกไว้
  • ในอีเมล ชื่อผู้ส่ง จะเปนชื่อ สามารถเปลี่ยนให้แสดงเปน อีเมลผู้ส่งได้ โดยการ เลื่อน trackball ไปที่ชื่อ แล้ว กด Q เปลี่ยนกลับเปนชื่อได้โดยกด Q อีกครั้ง
  (ถ้าเลื่อน trackball ไปชี้เฉยๆ จะแค่โชว์ขึ้นมาในกรอบเล็กๆ)

  Shortcut ขณะอยู่ในหน้า Message List
  • ขณะอยู่ในหน้า Message List เขียนอีเมลใหม่ได้ทันที โดยกด C.
  • Mark Message as Read or Unread กด Alt+ U (ถ้า Mark unread มันก้อจะมีขึ้นเตือนเหมือนมี Message ใหม่ ยังไม่ได้อ่านด้วย)
  • ดูเฉพาะ Incoming Messages กดAlt + I
  • ดูเฉพาะ Outgoing Messages กดAlt + O
  • ดูเฉพาะ Voicemail Messages กดAlt + V
  • ดูเฉพาะ SMS Messages กดAlt + S
  • ดูเฉพาะ MMS Messages กดAlt + M
  • ดูเฉพาะ Call Logs กดAlt + P
  • ดูเฉพาะ Saved Messages กด V
  • กลับมาดู Message ทั้งหมดใหม่ กด Escape key.
  • เลื่อนไปข้างบนหนึ่งหน้า (Page up) กด Shift + Space
  • เลื่อนไปข้างล่างหนึ่งหน้า (Page Down) กด Space
  • เลื่อนไปบรรทัดบนสุด (Top) กด T
  • เลื่อนไปบรทัดล่างสุด (Bottom) กด B
  • เลื่อนไปวันที่ถัดไป กด N
  • เลื่อนไปวันที่ก่อนหน้า กด P
  • เลื่อนไปที่ Message ที่ยังมาได้อ่าน กด U
  • เลื่อนไปที่ Message ที่เกี่ยวข้องกันอันถัดไป กด J
  • เลื่อนไปที่ Message ที่เกี่ยวข้องกันอันก่อนหน้า กด K

  Typing Shortcuts
  Shortcut ต่อไปนี้สามารถเรียกใช้ได้ใน ขณะพิมพ์:
  • ใส่จุด (.) พร้อมเว้นวรรค ได้โดยการกด Space 2 ครั้ง พร้อมกับ อักษรตัวต่อไป เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  • เปลี่ยนตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่ ให้กด ตัวอักษรนั้นค้างไว้
  • การพิมพ์ ตัวอักษรพิเศษ หรือที่มี Accented ให้กด ตัวอักษรนั้นค้างไว้ และเลื่อน Trackball ไปซ้ายหรือขวา เช่น ต้องการพิมพ์ตัว ü ให้กด U ค้างไว้ และหมุน Trackball ไปทางซ้ายจนเจอตัว ü เมื่อเจอตัวที่ต้องการแล้วก็ให้ปล่อยปุ่มตัวอักษรนั้นได้
  • เปิด NUM lock ได้โดย กด Alt + Left Shift
  • เปิด CAP lock ได้โดย กด Alt + Right Shift
  • ปิด NUM lock หรือ CAP lock โดยการกด Shift
  • ในการสลับภาษาที่ใช้พิมพ์ ตรวจสอบก่อนว่า ได้ตั้ง Use Input Language Shortcut Field ไว้ที่ Yes. ให้กด Alt ค้าง แล้วตามด้วยปุ่ม Enter จะมีเมนูภาษาปรากฏขึ้นมาให้เลือก เลือกภาษาที่ต้องการ แล้วปล่อยปุ่ม Alt
  • สามารถใส่ (@) หรือ (.) ในช่อง Email Address Field ได้โดยการกด Space
  • ในการเลือกข้อความที่ต้องการ (Hilight) กด Shift แล้ว เลื่อน Trackball ให้ครอบคลุม ข้อความที่ต้องการ
  • สามารถยกเลิกข้อความที่เลือกไว้ได้ โดยการกด Escape
  • ในการ Cut ข้อความที่เลือกไว้ ทำได้โดยการ กด Shift + Backspace/Delete
  • ในการ Copy ข้อความที่เลือกไว้ ทำได้โดยการ กด Alt + กด Trackball.
  • ในการ Paste ข้อความที่ได้ Cut หรือ Copy ไว้ ทำได้โดยการ กด Shift + กด Trackball.

  Search Shortcuts
  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ ในฟังก์ชั่น การ Search
  • ในการค้นหารายชื่อ ใน Contacts สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาได้ทันที หรือพิมพ์ ตัวย่อของ ชื่อ แล้วเว้นวรรค ตามด้วย ตัวย่อ ของนามสกุล
  • Search หา Message ได้โดยกด S ใน หน้าจอ Message List
  • ค้นหาใน ไฟล์เอกสาร หรือใน web page กด F.

  Browser Shortcuts
  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ ใน Browser applications:
  • ใส่ (.) ใน ช่อง Address กด Space
  • ใส่ (/) ใน ช่อง Address กด Shift + Space
  • เข้า Browser Options ได้โดยขณะที่อยู่ในหน้าเว็บ กด S
  • ขณะที่ Browser กำลังโหลดหน้าต่อไปอยู่ สามารถสั่งหยุดได้โดยกด Escape
  • Minimize Browser กด D.
  • ปิด browser กด Escape ค้าง
  • T – เลื่อนขึ้น
  • Space – เลื่อนลง
  • U – เปิด/ปิด แถบด้านบน ซึ่งจะมีบอกว่าใช้ EDGE/3G/Wifi อยู่
  • V – เปิด Search
  • R – Refresh
  • P – Page Properties
  • I – ซูม +
  • O – ซูม -
  • A – เพิ่ม Bookmark
  • S (4) – Browser Options
  • D – ปิด Browser
  • H – Home
  • K – Bookmarks
  • Z – เปลี่ยนขนาดของ Text
  • C (9) – ข้อมูลการเชื่อมต่อ
  • B – เลื่อนลง

  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ web page:
  • เปิด Browser หน้าหลัก เพื่อใส่ Address กด G
  • ไปหน้า Home กด H
  • เปิด Bookmark List กด K
  • เพิ่ม Bookmark กด A
  • Refresh หน้าเว็บ กด R
  • Refresh พร้อมกับ Enable Java Script กด J
  • ถ้าต้องการดู Address ของ link ไหนก็ตาม เลื่อน Trackball ไปชี้ที่ Link นั้น แล้วกด L Address ของ Link นั้น จะโชว์ขึ้นมา เราสามารถเลือก Copy link หรือ ส่ง Link นี้ ให้คนอื่นได้
  • ถ้าต้องการดู Address ของ หน้าที่อยู่ปัจจุบัน กด P เราสามารถเลือก Copy link หรือ ส่ง Link นี้ ให้คนอื่นได้
  • เปิดหน้า Browser ให้เต็มจอ (ปิดแถบดำข้างบน) กด U
  • ดูหน้าเว็บนั้นในแบบปกติ กด X
  • Page Up กด Shift + Space
  • Page Down กด Space
  • เลื่อนไปบนสุด Top กด T
  • เลื่อนไปล่างสุด Bottom กด B
  • Zoom In กด I
  • Zoom Out กด O
  • กลับมาที่ Normal View กด X

  Media Shortcuts
  เพลง
  • ระหว่างเล่นเพลง คุณสามารถกดปุ่มเพิ่ม/ลดเสียงข้างไว้ประมาณ 2-3 วิ เพื่อเป็นการเปลี่ยนเพลง (เพิ่มเสียง = เพลงต่อไป, ลดเสียง = เพลงก่อนหน้านี้) ซึ่ง shortcut นี้สามารถกดขณะที่เราอยู่หน้าไหนก็ได้
  • N – เพลงต่อไป (now playing screen)
  • P – เริ่มต้นเพลง/เพลงก่อนหน้านี้ (now playing screen)
  • Mute Button – ปิดเสียง
  • Space Bar – หยุดเพลง/เล่นต่อ (now playing screen)

  รูปภาพ
  • R (3) – ซูม +
  • W (1) – ซูม -
  • S (4) – เลื่อนไปด้านซ้าย (ขณะซูม +)
  • F (6) – เลื่อนไปด้านขวา (ขณะซูม +)
  • E (2) – เลื่อนไปด้านบน (ขณะซูม +)
  • X ( 8 ) – เลื่อนไปด้านล่าง (ขณะซูม +)
  • L – กลับรูปตามทิศของเข็มนาฬิกา
  • N – รูปต่อไป
  • P – รูปก่อนหน้านี้

  Maps Shortcuts
  Shortcuts ต่อไปนี่สามารถนำไปใช้ ใน Maps application (ทดลองกับ Google Maps)
  • Zoom in กด I
  • Zoom in กด O
  • Favorite กด A

  นาฬิกา
  • B – เปิด Bedside Mode
  • S (4) – เปิด Stopwatch Mode
  • T – เปิด Timer

  Credit: P.P.

  ผมเองก็ยังใช้ไม่ครบเหมือนกันครับ ปกติก็สุ่มๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอครับ แต่อันนี้ครบจริงๆครับ

  Tweets of the day

  • 02:21 Blog: วิธีการยืดอายุการใช้งานแบตเตอร์รี่ของ BlackBerry bit.ly/8jiIdJ #
  • 09:54 i wake up late TT #
  • 09:58 วิธีการยืดอายุการใช้งานแบตเตอร์รี่ของ BlackBerry bit.ly/8jiIdJ #
  • 10:31 I love this weather, Soooo cool :) #
  • 10:51 Jam here pic.gd/bd5ef4 #
  • 10:52 รู้แบบนี้ขึ้นBTSดี� �ว่า เฮ่อ! myloc.me/1DuOW #
  • 10:53 RT @ThaiShortNews: ★ Prachachart: บริษัท ไร่ส้ม ของสรยุทธ สุทัศนะจินดา"กวาดรายได้ทะลุ 242.7 ล้าน #
  • 10:54 รถติดมาคู่กับคำว่าสาย #
  • 10:56 Seesmic for BlackBerry has tons of bug, no a good idea to use it now. #
  • 10:57 Now, uBerTwitter still the best twitter apps on BB. #
  • 11:01 ยืนตรงนี้คนเดียวมาเกิน2นาทีแล� ��วนะ #เกรียน #BTS pic.gd/9e4044 #
  • 11:03 RT @DELLThailand: ไปดูวิธีการลง Chrome OS บน VirtualBox กันค่ะ พร้อมลิงค์ดาวน์โหลดด้วยค่ะ ;) bit.ly/66b8sC #fb #
  • 11:05 Walk is really faster than taking a bus :-( #
  • 11:08 เซ็งรถติดโครต!? #
  • 11:21 RT @ponddekd: ช่อง tpbs เจ๋งอะ เพิ่งรู้ว่า การรถไฟ โทรศัพท์ โทรเลข ที่เกิดขึ้นสมัย ร5 สร้างมาเพ ื่อการสงคราม #
  • 11:22 RT @SUPRAGOLF: RT @dotsiam: Now, uBerTwitter still the best twitter apps on BB. • Ever krub !!! ^_^ <may be not #
  • 11:23 รถติดยาวเพรสะ #
  • 11:24 รถติดยาวเพราะขบวนเสด็จฯ :( #
  • 11:24 @KBank_Live ปีใหม่มีทัวร์ฮ่องกงไหนแนะนำบ้างครับ #
  • 11:46 Cheesesy fried pic.gd/4b8468 #
  • 12:11 RT @adslthailand: RT @RawitHan: รณรงค์เลิกไปเที่ยวเขมรอย่างเด็ดขาดจนกว่าฮุนเซนจะตายหรือมีอันฉิบหายไป< #
  • 12:14 RT @SUPRAGOLF: RT @dotsiam: Cheesesy fried pic.gd/4b8468 ๏ Mc ป่ะคับ อยากกินนนนนน ง่ำ ^o^ <52bht worth #
  • 14:26 BTS's Dog pic.gd/648ab5 #
  • 14:38 Victory monument myloc.me/1DJhw #
  • 14:39 Great weather here #
  • 20:21 Blog: เครื่องเล่นเกมแห่งอนาคต Project Natal Xbox 360 จาก Microsoft bit.ly/71pVMo #
  • 20:25 @LostOfCTRL เรื่องจริงเหรอครับ? blog.pakorn.net/2009/11/mozilla-firefox.html #
  • 20:39 @LostOfCTRL เอ่อ เค้าิฟิตจริงๆ - - ' #
  • 20:51 Blog: มาแปลก Mozilla โทรข้ามประเทศเพื่อตรวจสอบผู้ใชังาน Firefox ? bit.ly/579nsE #
  • 22:21 Blog: วิธีสมัคร BB Service (BlackBerry Internet Service) จาก AIS bit.ly/55sX0x #
  • 22:51 Blog: ความจริงในใจของ นาธาน ส่งตรงมาจากเกาหลี (เชียวนะ) bit.ly/54g6iS #
  • 22:51 Blog: ขั้นตอนการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน K-CyberBanking bit.ly/5pbwXt #
  • 22:53 รู้สึกว่า My Desktop ของตัวเองรกมากๆ #
  • 23:13 @KBank_Live มีทัวร์ที่ไม่เที่ยว Disneyland ไหมครับ? #
  • 23:16 กินโก๋แก่ไป นั่งหน้าคอมไป มีความสุขจริงๆ :) #

  ขั้นตอนการโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน K-CyberBanking


  K-Cyber Banking มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศแล้วนะคะ ทำให้การโอนเงินไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป หากท่านต้องการโอนเงินไปต่างประเทศก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

  ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีสำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ
  1. ทำการเพิ่มบัญชีสำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ โดยเลือกเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" เลือก "บัญชีต่างประเทศ" จากนั้นกดปุ่ม "เพิ่มบัญชีต่างประเทศ"
  2. ใส่รหัส OTP
  3. กรอกข้อมูลรายละเอียด 4 ส่วน ดังนี้ ผู้โอนเงิน, ผู้รับเงินโอน, ธนาคารปลายทาง, สกุลเงินและวัตถุประสงค์การโอน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วตอบตกลง *
  4. พิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ลงนามรับรองแล้วนำไปยื่นให้กับธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ
  5. ท่านจะได้รับ e-mail ยืนยันแจ้งการขอใช้บริการทาง e-mail address หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และจะได้รับ e-mail แจ้งอีกครั้งเมื่อได้รับการอนุมัติ **
  หมายเหตุ:
  *กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  **ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มบัญชีต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ


  ขั้นตอนการโอนเงินไปต่างประเทศ
  1. เลือกเมนู "โอนเงิน" (Funds Transfer) จากนั้นเลือก "โอนเงินไปต่างประเทศ" (International Funds Transfer)
  2. เลือกบัญชีต้นทาง, เลือกบัญชีต่างประเทศผู้รับเงิน (บัญชีที่เพิ่มสำหรับการโอนเงินต่างประเทศ), กรอกจำนวนเงินและเลือกผู้รับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน, เลือก/กรอกข้อมูลผู้รับสำเนา SWIFT
  3. ตรวจความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกจากนั้นใส่รหัส OTP
  4. เมื่อยืนยัน (Confirm) การทำรายการตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับ ระบบจะแสดงผลการตัดเงินบัญชีต้นทาง และส่งผลการทำรายการไปยัง e-mail address ที่แจ้งไว้
  ท่าน สามารถทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศบนระบบ K-Cyber Banking ได้ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 น.-16:30 น. โดยเงินจะถูกโอนไปยังธนาคารปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ SWIFT หากท่านเลือกรับสำเนา SWIFT ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังผู้รับตาม e-mail address ที่ระบุไว้ เมื่อระบบ SWIFT ทำการโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางเรียบร้อยแล้ว

  ที่มา: K-CyberBanking (via kasikornbank.com)

  ส่วนตัวผมรู้สึกว่าขั้นตอนด้านเอกสารยังยุ่งยากอยู่พอสมควร แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าในอนาคต(อาจจะ)ง่ายกว่านี้... ถ้าเป็นแบบ PayPal ได้ล่ะ เลิกใช้ Bank อื่นไปได้เลย ตอนนี้ผมเองก็ยังคงต้องใช้ ธนาคารกรุงเทพ ต่อไปครับ

  ความจริงในใจของ นาธาน ส่งตรงมาจากเกาหลี (เชียวนะ)


  ธาน มาถึงเกาหลีแล้ว เลยขอแยกกับป้านก ที่นี่เลย (ขำเวลาแกนอนแล้วถอดวิกออก หัวแกล้านเป็นวงเบ่อเริ่ม กลางกระบาล 555 ) มาอยู่เกาหลีแล้วแต่ข่าวคราวทางเมืองไทยยังรบกวนจิตใจ ธาน ตลอดเวลา ธานเริ่มไม่แน่ใจตัวเองแล้วว่า ตกลงธานไปเล่นหนังจริงตามที่คุยไว้เปล่า หรือที่ผ่านานมามันเป็นเพียงเรื่องที่ ธาน หลอกตัวเอง หรือเรื่องที่คนเขาพูดกันเป็นเรื่องจริง ธานโกงเขามาจริงหรือเปล่าเนี่ย? แต่ทำไมคนรอบข้าง ธาน ก็มาช่วยยืนยันนี่หว่าว่า ธาน พูดจริง ธานสับสนไปหมดแล้วระหว่างโลกความจริง กับ โลกความฝัน

  เมื่อวันก่อนดู พี่เอกให้สัมภาษณ์กับพี่ชิหายยยย ธาน ถึงกับน้ำตาตกใน นี่หรือคนที่เคยกอด เคยจูบซอกคอ ยามขาดคนเล่นเกมส์ทะลวงลำไส้ใหญ่ ก็โทรตาม ธาน แต่พอมีเรื่องกลับถีบหัวส่ง ...นี่แหละสันดานมนุษย์หน้าผี ธาน บอกได้เลยบ้านแกไม่ได้ 50 ล้านจริงหรอก แค่ 10 ล้าน ธานก็ว่าแพงไปแล้ว แกเล่นตีราคา ปลา ต้นไม้ อัลบัมเพลง KY Gel ถุงยาง ชุดเซล่ามูน ชุดคิตตี้ ตุ๊กตาบ้าบี๋ ตุ๊กตาเบลอ ตุ๊กตาตะกวด ค่าศัลยกรรม ฯลฯ เข้าไปตามใจชอบมันก็เว่อร์สิ (ถามว่าเวลาเขาประเมินราคา ใครเขาคิดพวกนี้เข้าไปด้วย ขอให้พี่แกเจ๊งหมดตัวมาทีเถอะ จะรู้เสียทีว่าบ้านราคาจริงเท่าไหร่ แล้วอย่ามาร้องไห้อีกนะ ว่า “พี่น้องชาวใต้ไม่รักผมแล้วเหรอ” โธ่...อ้ายแดงหน้าผีหมีควาย! อ้ายกระเทยฟัดหมา! อ้ายลูกทุ่งหน้าซักเกอร์) ใครรู้แล้วก็เลิกอุดหนุนแกเถอะ มันเอาเงินพี่น้องไปทำหน้าตลอด จะให้เหมือน ทอม ครุ๊ยซ์ กับ แบรด พิท ให้ได้ ธาน ว่าหน้าแกแค่อ้าย ทอม ดันแต่ดวย กับ แบรด พิทบูลเทอเรีย ก็หรูแล้ว

  พี่น้องครับตกลง ธาน เป็นเนปาลจริงหรือเปล่า? ทำไมมีแต่คนบอกว่า ธาน เป็นคนใต้ บัตรประชาชนก็บอกว่าเป็นคนใต้ แต่ทำไม ธาน ถึงมีความหลังในวัยเด็กที่เนปาลล่ะ นี่มันเรื่องอะไร หรือเป็นเรื่องของรอยต่อ มิติ หรือเปล่า หรือเรื่องแดนสนธยา โอ๊ยยยย....ธานมึนไปหมดแล้ว ธาน เข้าห้องในโรงแรมก็ล้มตัวนอนเลย ภาพมันตามหลอกหลอนตั้งแต่บนเครื่องแล้ว กลับไป ธานจะทำอะไรดีจะยอมรับดีหรือเปล่า เอกสารมันก็มียืนยันนี่ว่า ธาน ไปเล่นหนังจริง ตราประทับก็มี แต่ทำไมวูร์ฟกัง บรูซ วิลลิซ และ นี่น่า ริชชี่ ไม่ยอมโทรหา ธาน เลย แปลกมาก มันยิ่งทำให้ ธานสับสน ตกลง ธานเป็นกระเทย หรือ เป็น แมน เวลา ธาน ส่องกระจกมันเหมือนมีรูป ผู้หญิงหน้าลิงกัง ซ้อนภาพ ธาน อยู่ จน ธานไม่กล้าดูกระจกแล้ว

  ธาน อยู่ในสภาพเครียดมาก คิดอยากฆ่าตัวตายนะ พยายามกระโดดกัดหูให้มันตายไปเลยก็ไม่สำเร็จเสียที ธานยังตายไม่ได้อาจเป็นเพราะห่วงเรื่องหนังที่ถ่ายทำค้างไว้อยู่ ก็เป็นได้ (เมิงบ้าอีกแล้วอ้าย ธาน) และทำไมภาพน้องอ้อมมาวนเวียนอยู่ในฝันของ ธาน ตลอด ตกลง ธาน ไปทำอะไรไว้กับน้องอ้อมเนี่ย ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ กลับไปต้องไปถามคนที่ JSL แล้วว่ารู้เรื่องนี้มั๊ย? และเขาจะบอกความจริงหรือเปล่า ธาน กลัวว่าการที่ ธานเป็น ศิลปินดัง ทุกคนจะไม่พูดความจริงกับ ธาน โดยเฉพาะแม่บุญธรรม แกชม ธาน ตลอด แต่หน้าแกเวลายิ้มมันแฝงความเจ้าเล่ห์ยังไงไม่รู้อ่ะ บอกไม่ถูก หน้าแกเหมือนตอนที่ แม่มดที่หลอกให้สโนวไวท์ทานแอ๊ปเปิ้ลใส่ยาพิษ เลยอ่ะ

  เออ... เกือบลืมเล่า! เมื่อตอนอยู่สนามบินอินชอน ธาน เจอใครรู้มั๊ย น้องม.5/2 ไงล่ะ ทำไมรู้เหรอก็ดูจากเสื้อที่แกใส่แกสกรีนคอมเม้นท์ข่าวเกาหลีจากเว็ปผู้ จัดการ และที่สังเกตง่ายคือ ทุกคอมเม้นท์มีแต่ โหวตลบ ทุกข่าว 555 เลยเข้าไปทักว่าใช่หรือเปล่าแกยอมรับว่าใช่ ธาน ขอไม่บอกรูปร่างหน้าตาน้องเขาดีกว่า เพราะเป็นเรื่องมารยาท แกบอกว่าจะมาดูคอนเสิร์ต และ จะมาเรียนภาษา และจะซื้อกิมจิกลับไปตุนที่บ้านด้วย แกบอกแกมาทุกๆ 3 เดือนเพื่อมาซื้อกิมจิ และ ช๊อปปิ้งแถวเมียงดง และเลยไปถ่ายรูปคู่กับภาพดาราตามสถานที่ถ่ายทำหนังเกาหลีแต่ละเรื่อง เช่น เกาะนามิ เป็นต้น แต่แกจะเปลี่ยนชุดตรงนั้นเลยประมาณ10 ชุดได้ เพื่อให้ดูว่ามาหลายรอบ555 ท่าทางแกฉลาดนะ เวลาแกพูดอะไรแกจะเริ่มต้นด้วยคำว่า โอปป้า หรือ ออนนี่ ตลอดไม่งั้นแกจะติดอ่างพูดไม่ออกเท่าที่สังเกตเป็นแบบนั้นจริงๆ แกบอกชอบมาเกาหลีเพราะเหมือนได้กลับประเทศตัวเอง แกบอกจริงๆแล้วแกเป็นคนเกาหลี เพื่อนๆที่โรงเรียนจะเรียกแกว่า “คิม มี ฮา” (ธานว่าแกชักเริ่มมีชีวิตคล้ายธานแล้วนะ) แกจะมาเยี่ยมพี่ๆศิลปินแต่ละวงทุกปี เพราะเธอเชื่อว่าเขาเหล่านั้นคือพี่สาวพี่ชายที่แท้จริง แต่หลังสงครามเกาหลี ทำให้ต้องพรากจากกัน (สงครามมันเลิกก่อนน้องเกิดอีก ไม่ใช่เหรอ?) แกยังบอกว่าเมื่อก่อนเกาหลีเหนือ และใต้ เป็นชาติเดียวกัน แต่ต้องมาแตกแยกประเทศกันเพราะอ้ายคนไทยที่ชื่อ ” แม้ว “ ไปยุยงจนเกิดสงครามเกาหลีและแยกกันมาถึงทุกวันนี้ ตอนนี้ได้ข่าวว่ามันไปยุเขมรให้ตีไทยเป็นเมืองขึ้นอีก ( อ้ายเอี้ยนี่มันเลวกว่าที่ ธาน คิดไว้อีกนะ ถ้าที่น้องเล่ามาเป็นเรื่องจริง )

  น้องม.5/2 แกก็แนะ ธาน นะว่าให้ธานกลับไปสู้ความจริงเถอะ (สู้ความจริงอะไรอ่ะ) นิสัยคนไทยไม่เอากันถึงตาย ถ้าอ้ายคนนั้นไม่เลวชิงหมาเกิดจริงๆ เปิดแถลงข่าวยอมรับและซัดทอดเสียว่าใครร่วมโกงกับ ธาน บ้าง และมีใครบ้างที่สร้างภาพตอนสึนามิ สังคมไทยไม่ใจร้ายหรอก หยุดหนีแบบนี้เสียทีแล้วทยอยใช้เงินเขาไป ยอมขายหน้า ดีกว่าขายชาติ ถ้าไม่อยากตายอย่างหมาข้างถนน ก็ลองไปคิดดู.... ยอมรับว่าความคิดน้องเขาโตเกินวัยนะ ธานว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ใช้ได้เลย แม้จะฟังดูแปลกๆเวลาเธอพูดถึงเรื่องเกาหลีก็ตาม ตกลง ธาน หลอกลวงเขามาจริงเหรอ นี่คือประเด็นที่ ธาน ต้องตอบให้ได้เมื่อกลับเมืองไทย แล้วจะถามใครดีล่ะ ใช่!...แม่ธาน นั่นไง น่าจะตอบ ธาน ได้ดีที่สุด.... แม่ครับ! ธานคิดถึงแม่คร๊าบบบบ

  น้อง ม.5/2 ขอแยกกับ ธาน ตรงหน้าสนามบิน เพราะแกบอกว่า พี่ตุ๋ย BMW กับ พี่น้อย มาจอดรถรอรับอยู่โน่นไงแกชี้ให้ดู ตุ๋ย ตัวจริงหล่อนะ ทำไมถึงรู้น่ะเหรอ ก็แกเล่นสกรีนเสื้อ “ตุ๋ยรักแม่” เต็มเสื้อเลย ส่วนพี่น้อยปิดหน้าปิดตา ธาน ดูไม่ค่อยชัด แต่เดาว่าเป็นแกเพราะเห็นข้างหลังเสื้อแกเขียนคำว่า “บริสุทธิ์” กับคำว่า “ไม่ทานเนื้อ”และแกเป็นคนที่ไวมาก เดี๋ยวอยู่ในรถ เดี๋ยวไปอยู่บนหลังคา กระพริบตานิดเดียว แกไปอยู่ใต้ท้องรถแล้ว แกทำได้ไงอ่ะ (เหมือนตอนอ้ายติ๊งเหล่เอาตาตะกวดใส่เข้าใส่ออก จนธานงงมาครั้งนึงแล้ว) น้อง ม.5/2 บอกว่าออกจากสนามบินก็จะเลยไปดูคอนเสิร์ต “ดงบังชิงร้อย ชิงล้าน” เห็นบอกว่างานนี้มีตลกสกปรก ต่ำซกม๊กและแกงค์ 3 เชี่ย มาเล่นด้วย งั้นขอให้มีความสุขทั้ง 3 คนนะ !!!

  ส่วน ธาน นอนคิดอยู่จะเอายังไงดี จะกลับเลย หรือ จะเที่ยวต่อดี แต่มันไม่รู้สึกสนุกแล้วอ่ะ ธาน ก็ไม่รู้ว่าเงินที่ ธาน มีกินมีใช้อยู่เป็นเงินที่ ธาน หลอกลวงใครมาหรือป่าว เอาไงดี โยนหัวก้อยดีกว่าแล้วแต่ดวง ถ้าออกหัวก็กลับดีกว่า แต่ถ้าออกก้อยค่อยโยนใหม่จนกว่าจะออกหัว (แล้วเมิงจะโยนทำมายยย) ขอ อธิษฐาน เลยแล้วกัน “ด้วยบาปกรรมที่ข้าพเจ้ากระทำมาทั้งหมด ขอให้ดลบันดาลให้เหรียญออกหัวดีด้วยเถิด”......ป๊าบบบบ......แม่เจ้าโว๊ยยย ออกหัวจริงๆด้วย ได้กลับบ้านแล้วแม่ ขอตัวไปเช็คเอาท์โรงแรมก่อนนะ บายยยยยย (ลืมบอกไปเหรียญมันมีด้านหัวทั้ง 2 ด้าน เพราะธานสั่งทำมาพิเศษ แฮ่ๆ)

  ปล. ใครที่ว่า ธานไปยืมเงินหมีแพนด้า สองช่วง กับ หลินห้อย ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง พี่เห็นหมีเป็นพยานได้ ส่วนใครที่ว่า ธานโดนมนุษย์ต่างดาวหลอกให้พูด ก็ไม่ใช่เพราะธานไม่เคยเข้าวัดจานบินเลย แต่ ธาน อาจโดนราหูอมตังส์ เข้าครอบงำ มีผู้ใหญ่เป็นเมียนักการเมืองแก่ๆ หน้าคล้ายนก 2 หัวที่ ธานเคยเล่าให้ฟัง มาแนะให้ ธาน บวงสรวงราหู ด้วยของดำ 7 อย่าง และอุ้มตุ๊กตาช้างก้านกล้วยไว้ตลอด ที่สำคัญให้ ธาน หรือแม่บุญธรรมก็ได้รับเป็นเจ้าภาพไปทอดกฐินที่ L.A. ธาน ก็ว่าดีนะ คงจ้าง พี่แขมร์ ฉายา “ดำปากหมา ที่ไม่ได้มาจากดาวมหาลัย” มาคนเดียวก็พอได้ครบ 7 อย่างเลย ดีไม่ดีจะเกินเอาด้วย ..... พี่โจ เอี๊ย บอย ว่าไงครับ !

  เครดิต: manager.co.th (via momo post แทน OMO จ้า)

  วิธีสมัคร BB Service (BlackBerry Internet Service) จาก AIS

  หลายคนอาจมีคำถามว่าสมัคร BB Service ของ AIS ทำอย่างไร มาดูวิธีสมัครกันครับ...
  1. ถ้าเป็นเครื่อง BB ต้องเช็คก่อนว่าติดล็อคหรือเปล่า โดยการเอาซิมที่เคยเปิดบริการไปใส่เครื่องแล้วเข้าเมนู Option > Advance Options > Host Routing Table เพื่อทดสอบว่ามีการวิ่งของข้อมูลไปยัง BB ได้ถูกต้องหรือเปล่า
  2. เมื่อมั่นใจว่าเครื่องไม่ติดล็อค (ปกติแล้วเครื่องจะติดล็อคเพราะเคยเอาไปเปิดกับที่อื่นแล้วไมไ่ด้ปิดบริการ หรือเป็นรายเดือนสัญญา 12 เดือนแล้วใช้ไม่หมด) ให้เราใส่ซิมเรา แล้วเปิดบริการ BB Service โดยให้ AIS Shop หรือ โทรเข้า CallCenter ก็ได้ เขาจะปล่อยสัญญาณให้
  3. สมัครบริการ BB ต่างจากข้อ 2 ตรงที่เขาปล่อยให้เรารองรับก่อน เราต้องสมัครด้วย แต่ถ้าโทรเข้า Callcenter ก็ให้เขาทำทั้งหมดเลย แต่ถ้าใช้ One-2Call สามารถใช้รายวัน 30 บาท ได้โดยการกด *630# สมัครายวัน ส่วนรายเดือน 650 ต้องโทรหา CallCenter นะครับ หักเงิน 690 บาท (รวม Vat)
   (สำหรับ One-2-Call สามารถสมัครผ่านเว็บได้ครับ ที่นี่)
  4. รอรับข้อความ SMS บอกว่าพร้อมให้บริการแล้ว ประมาณ 2 นาที
  5. ไปเปิดอีเมล์สำหรับ BB ให้เด้งมาอัตโนมัติที่ http://www.ais.blackbery.com พร้อมกับใส่ค่า PIN และ IMEI ของเครื่อง ถ้าไม่รู้ให้ดู Option > Status จากเครื่อง แล้วเขาจะให้เราสร้าง user/pass ของเราเองเพื่อไปแก้ไขอีเมล์ ขั้นตอนนี้สามารถทำได้จากหน้าจอ Browser ของ BB หรือในคอมก็ได้ (คอมฯ สะดวกกว่ามากนะ)
  6. เพิ่มอีเมล์ สามารถใช้ yahoo, gmail, hotmail ได้ง่ายๆ แค่ใส่อีเมล์กับรหัสผ่านเท่านั้นเอง
  แค่นี้เองครับวิธีการง่ายๆ ที่ใช้บริการ BB สามารถทำได้เอง หรือไปให้ศูนย์ AIS ก็ได้ แ่ต่ต้องต่อคิวนิดนึงนะครับ

  ใครจะเอาไปใช้กับทรูมูฟ หรือดีแทค(ในอนาคต) ต้องทำการ ยกเลิก AIS ก่อนนะครับ มิเช่นนั้นจะกลายเป็นว่าเครื่องเราติดล็อคไว้ครับ สำหรับวิธีการเปิด BB Service ของทรูมูฟนั้น ต้องเป็นทรูมูฟรายเดือนเท่านั้นครับ สามารถสมัครได้ที่ shop ของทรูทุกสาขา สาวก DTAC ตอนนี้ก็ต้องรอต่อไปครับ..

  เครดิต: natz (via thaibbclub)

  มาแปลก Mozilla โทรข้ามประเทศเพื่อตรวจสอบผู้ใชังาน Firefox ?

  พอดีวันนี้อึ้งๆ มีฝรั่งโทรมา แบบว่าหลอนมาก ผมไปติดต่อฝรั่งที่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่?? บทสนทนามีดังนี้ครับ (แปลให้แล้ว)

  ผม: ฮัลโหลครับ
  เขา: ฮัลโหลที่นั่นใช่ Levelup Studio หรือเปล่าครับ
  ผม: ใช่ครับ
  เขา: ที่นั่นให้บริการ Internet Cafe หรือเปล่าครับ
  ผม: เปล่าครับ ผมเป็นบริษัทเกมน่ะครับ
  เขา: มีกี่สาขาครับ
  ผม: มีที่เดียวครับ ไม่มีสาขา
  เขา: แล้วออฟฟิศคุณใช้ Firefox ไหมครับ
  ผม: ครับใช้
  เขา: มีคอมกี่เครื่องที่ใช้ต่อเน็ตได้ครับ
  ผม: ... เครื่องครับ
  เขา: แล้วลูกค้าคุณใช้ Firefox กันเยอะไหมครับ
  ผม: เอ่อ ไม่มากน่ะครับ แล้วก็เอ่อ ขอโทษนะครับ คุณเป็นใครเหรอครับ
  เขา: อ่อผมชื่อเอดิสันโทรข้ามประเทศมาจาก Mozilla Foundation น่ะครับ ต้องการสอบถามข้อมูลการใช้งาน Firefox ที่บริษัทของคุณ ไม่ทราบว่าคุณเป็นลูกจ้างบริษัทหรือครับ
  ผม: เป็นบริษัทที่ตั้งกับเพื่อนน่ะครับ
  เขา: คุณชื่ออะไรเหรอครับ
  ผม: ... ครับ เอ่อ คือไม่ทราบว่าหาเบอร์ออฟฟิศผมมาจากไหนเหรอครับ
  เขา: อ่อ ผมหาจากรายชื่อบริษัทในประเทศไทยน่ะครับ
  ผม: อ่อคือขอรายชื่อจากรัฐบาลไทยอะไรแบบนี้เหรอครับ
  เขา: หาจาก http://www.yellowpages.co.th/ น่ะครับ
  ผม: อ่อ เหรอครับ (เช็ด...)
  เขา: ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล ขอให้บริษัทของคุณมีลูกค้าเยอะๆ ทำกำไรดีนะครับ
  ผม: ครับ ขอบคุณครับ

  ปล. ของจริงพูดตะกุกตะกักกว่านี้มาก เพราะกำลังอึ้ง ทึ่ง + ฝรั่งที่ไหนฟะ มาได้ไง

  Credit: heha via Blognone

  เครื่องเล่นเกมแห่งอนาคต Project Natal Xbox 360 จาก Microsoft


  ดูวีดีโอนี้แล้วน่าทึ่งมากๆเลย สำหรับผมเองได้แต่รอการเปิดตัวในปีหน้าครับ :)

  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Project Natal
  • [E3] ไมโครซอฟท์ประกาศ Project Natal เจ๋งกว่า Wiimote
   หลังจากที่เป็นผู้ตามนินเทนโดในตลาดเกมยุคนี้มานาน หลาย ๆ คนได้พยายามเรียกร้องให้ไมโครซอฟท์ออกอุปกรณ์ลักษณะคล้าย ๆ กับ Wiimote เพื่อที่จะทำให้เครื่องเล่นเกม Xbox 360 เล่นเกมหลายลักษณะได้มากขึ้น
   วันนี้บนเวทีงาน E3 ไมโครซอฟท์ได้ประกาศอุปกรณ์-ระบบใหม่ภายใต้ชื่อ Project Natal ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายผู้เล่น เสียง รวมไปถึงหน้าตาของผู้เล่น โดยคาดว่าอุปกรณ์นี้ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์หลาย ๆ ตัวพร้อมกับกล้องความละเอียดสูง
   ด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ ผู้เล่นจะไม่ต้องการ Controller ชนิดใด ๆ อีกต่อไป สำหรับผู้เล่น Wii ที่ชอบ "แกล้งทำเป็นออกกำลังกาย" ด้วย Wiimote ต่อไปนี้ผู้เล่นจะต้องลุกขึ้นยืนจากโซฟาแล้วออกกำลังกายจริง ๆ ซะแล้ว
   จากการประกาศของ VP ฝ่าย Xbox ของไมโครซอฟท์นั้น อุปกรณ์นี้จะสามารถใช้ได้กับ Xbox 360 ทุกเครื่องที่ไมโครซอฟท์เคยขายมา และทุกเครื่องที่ไมโครซอฟท์จะขายต่อไปในอนาคต

   ที่มา - E3 Live Coverage at GameSpot

  • [ข่าวลือ] Project Natal เปิดตัวพฤศจิกายนปีหน้าในราคาต่ำกว่า 80 ดอลลาร์
   มีข่าวลือจากประเทศอังกฤษว่าไมโครซอฟท์จะผลิต Xbox Project Natal ทั้งแบบแยกขายและแบบรวมเข้ากับกล่อง Xbox 360 จำนวน 5 ล้านยูนิตเพื่อวางจำหน่ายทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนปีหน้า (พ.ศ.2553) สนนราคาเฉพาะ Project Natal แบบแยกขายจะอยู่ประมาณ 50 ปอนด์ หรือราว 80 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,700 บาท) แต่ข่าวก็ยังบอกว่าไมโครซอฟท์อาจลดราคาลงไปเหลือ 30 ปอนด์ หรือราว 50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,700 บาท) เพื่อสร้างกระแสให้กับ Project Natal ก็เป็นได้
   นอกจากนั้นในวันเปิดตัวจะมีเกมเปิดตัวใหม่จำนวน 14 เกมด้วยกัน

   ที่มา: MCV ผ่าน Kotaku ผ่าน Gizmodo
   
  Related Posts with Thumbnails