Pakorn's Blog

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

ทำไมต้องเป็น 2012?


ภาพประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง 2012

12-21-12 คือ ตัวเลขเดือน (12) วัน (21) และปี (2012) อันเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อและคำทำนายต่างๆ
     
        ประเดิมด้วยเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลข (Numerology) ที่ทุกหมายเลขมีตัวอักษรเกี่ยวข้อง เมื่อ 12-21-12 แทนตัวอักษรจะได้ ABBAAB และตามภาษาฮิบรูไม่ว่าจะอ่านจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็จะได้ BA ABBA ซึ่งแปลว่า “บิดากำลังมา” (ซึ่งหมายถึงพระเจ้า)
     
        อย่างไรก็ดี ปี 2012 ถูกอ้างว่าเป็นปีที่ดีของการเปลี่ยนจิตวิญญาณ (ตามบันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียน) เช่นเดียวกับตามปฏิทินมายาที่นับได้ครบ 12 รอบในวันที่ 21 ธ.ค.ของปี 2012 ซึ่งหมายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อโลก โดยปฏิทินของชาวมายามีรอบทุกๆ 5,200 ปี โดยในรอบนี้ก็จะจบลงในปี 2012
     
        อีกทั้งเคยมีการระบุว่ารอบ 5,200 ปีที่แล้ว ก็เกิดมหัตภัยใหญ่แก่โลก ถือเป็นคำทำนายของอาณาจักรที่ได้ล่มสลายไปแล้วเมื่อ 1,500 ปีก่อน
     
        นอกจากนี้ หากนับจำนวนวันระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.2007 ซึ่งเป็นวันครีษมายัน (ดวงอาทิตย์ทำมุมห่างขึ้นไปทางเหนือมากที่สุด) จนถึงวันที่ 21 ธ.ค.2012 ซึ่งเป็นวันเหมายัน (ดวงอาทิตย์ทำมุมห่างลงไปทางใต้มากที่สุด) มีจำนวนวัน 2,012 วันพอดี
     
        ส่วนคำทำนายทางวิทยาศาสตร์ก็มีมากมายที่จะเกิดขึ้นในปี 2012 โดยเฉพาะการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในแบบพิเศษ รวมทั้งการคาดการณ์ของนาซาที่บอกไว้ว่า ดวงอาทิตย์จะกลับขั้วแม่เหล็กในช่วงปี 2012 ซึ่งเป็นผลจากการสิ้นสุดวงจรจุดดับในรอบ 11 ปี ซึ่งทำให้บางคนเชื่อว่าจะส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลก โดยความร้อนจะเจาะเข้าชั้นบรรยากาศโลก และทำให้เรารับอันตรายจากแสงของดวงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้น
     
        นอกจากนี้ ในปี 1899 ได้ค้นพบเสียงสะท้อน (Schumann Cavity Resonance) ที่เป็นเสมือนจังหวะหัวใจเต้นของโลก ที่ความถี่ 7.8 เฮิรตซ์ (ครั้งต่อวินาที) กระทั่งในปี 1998 พบว่าจังหวะดังกล่าวเต้นเร็วขึ้นเป็น 10 เฮิรตซ์ และเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กโลกกำลังอ่อนลง และเชื่อว่าจะมีค่าเป็นศูนย์ในปี 2012
     
        แต่นั่นก็ไม่น่าจะทำให้โลกถึงการล่มสลาย อาจเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนผ่านสู่วงจรใหม่ของโลก

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Related Posts with Thumbnails