Pakorn's Blog

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

กอด(กัน)

กอด(กัน)
บุรินทร์ บุญวิสิทธิ์ Groove Ridersคำบางคำ จากคนบางคน ไม่อาจจะบอกเรื่องราว
คำบางคำ แค่เอ่ยเบาๆ ก็ยังว่ายากเกินไป
ใจบางใจ เก็บคำเป็นพัน ที่อยากจะสื่อถึงใจ
ก็คงต้องใช้ เวลามากมาย เอ่ยคำเป็นพันที่มี

* ไม่รู้ว่าเธอรู้ไหม หัวใจของฉันในตอนนี้
ล้านคำดีๆ ไม่จำเป็นต้องมี เพียงแค่เธออยู่ตรงนี้

** และเมื่อเธอกอดฉัน ไม่ต้องบอกว่ารัก ก็รู้ได้ทันที
หัวใจรู้สึก ถึงอะไรดีๆ เมื่อใจได้ใกล้ใจ
และเมื่อเธอกอดฉัน ก็ไม่มีคำไหน ให้ฉันต้องบรรยาย
แล้วเธอว่าไง แล้วเธอรู้สึกไหม เมื่อฉันกอดเธอ
..
 
Related Posts with Thumbnails