Pakorn's Blog

Helping you to bring your concepts and ideas to life.

13 วิธีทำให้ firefox ทำงานเร็วขึ้น

ผมเคยรวบรวมทิปและเทคนิคการปรับแต่ง about:config ของหมาย่างเอาไว้นานแล้ว วันนี้ขอพูดถึงอีกซักครั้ง เพราะในบล็อกนี้ยังไม่เคยพูดถึงเลย เผื่อว่าใครที่เพิ่งกำลังจะลงหมาย่างใหม่ (หรือลงรอบใหม่) จะได้ค้นหาได้ง่ายและสามารถนำไปปรับใช้งานได้เร็วขึ้น

โดยเราต้องพิมพ์คำว่า about:config ลงที่ address bar แล้วกดเอนเทอร์ ดังรูปแล้วจะมีคำเตือนแบบนี้ขึ้นมา (สำหรับผู้ใช้งานหมาย่างเวอร์ชันภาษาไทย)หาก เปรียบเทียบกับรถยนต์ การปรับแต่งคำสั่ง about:config เสมือนเป็นการปรับแต่งเครื่องยนต์ (engine) ให้วิ่งได้ดีขึ้นแรงขึ้น หรือปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพพื้นถนนที่แตกต่างกันออกไปวิธีการปรับแต่ง about:config ของหมาย่าง มี 2 รูปแบบดังนี้

1. การเปลี่ยนค่า (Value)


(1) ดับเบิลคลิกตัวแปรที่ต้องการเปลี่ยนค่า


(2) เปลี่ยนค่าใหม่ตามต้องการ


(3) เมื่อเปลี่ยนค่าใหม่แล้ว ตัวแปรนั้นจะกลายเป็นสีทึบ


2. การเพิ่มหรือสร้างค่าตัวแปร (Preference Name)


(1) คลิกขวาที่ว่าง เลือก "ใหม่" เลือกชนิดของตัวแปร
 • สตริง (String) : เป็นตัวแปรที่มีค่าเป็นอักขระหรือตัวหนังสือ
 • จำนวนเต็ม (Integer) : เป็นตัวแปรที่มีค่าเป็นจำนวนเต็ม
 • ตรรกะ (Boolean) : เป็นตัวแปรที่มีค่า จริง (true) หรือ เท็จ (false) เท่านั้น


(2) กรอกชื่อค่า หรือ กำหนดชื่อตัวแปรใหม่


(3) กรอกค่าของ หรือ ใส่ค่าของตัวแปรตามต้องการ (ในรูปตัวอย่างเป็นค่าแบบ "จำนวนเต็ม" ต้องกรอกเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น)


13 Firefox Config & Hack

ต่อ ไปมาดูว่า จาก about:config เราควรจะเปลี่ยนค่าตัวแปรและสร้างตัวแปรใหม่อะไรบ้าง? ในบทความนี้จะมี 10 ตัวที่ต้องเปลี่ยนค่า และมีอีก 3 ตัวที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ รวมทั้งหมดเป็น 13 ค่า

ที่รวมเรียกว่า 13 วิธีการปรับแต่งหมาย่าง (สิบเปลี่ยน สามสร้าง) หรือ 13 วิธีการแฮคหมาย่าง หรือ 13 Firefox Config & Hack นั่นเองสิบเปลี่ยนมีดังนี้

 1. general.useragent.locale - ถ้าเป็น en-US ให้แก้เป็น th-TH (ถ้าเป็นหมาย่างภาษาไทยจะเป็น th-TH อยู่แล้วไม่ต้องแก้ไข)
 2. network.http.max-connections - ให้แก้เป็น 64 (เดิมเป็น 30)
 3. network.http.max-connections-per-server - ให้แก้เป็น 32 (เดิมเป็น 15)
 4. network.http.max-persistent-connections-per-proxy - ให้แก้เป็น 10 (เดิมเป็น 8)
 5. network.http.max-persistent-connections-per-server - ให้แก้เป็น 32 (เดิมเป็น 6)
 6. network.http.pipelining.maxrequests - ให้แก้เป็น 200 (เดิมเป็น 4)
 7. network.http.request.max-start-delay - ให้แก้เป็น 0 (เดิมเป็น 10)
 8. network.http.proxy.pipelining - ให้แก้เป็น True (เดิมเป็น False)
 9. network.http.proxy.version - ให้แก้เป็น 1.0 (เดิมเป็น 1.1)
 10. browser.sessionhistory.max_total_viewers - ให้ใส่ตามปริมาณจำนวนแรมในเครื่อง เพื่อไม่ให้หมาย่างใช้พื้นที่แรมเก็บแคชของประวัติ (history) มากเกินไป และให้ใส่ 8 ได้มากที่สุดเท่านั้น ถ้าใส่มากกว่านี้หมาย่างจะปิดการเก็บแคช ส่งผลให้หมาย่างจะทำงานได้ช้าลง

 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 32 MB ให้ใส่ 0
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 64 MB ให้ใส่ 1
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 128 MB ให้ใส่ 2
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 256 MB ให้ใส่ 3
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 512 MB ให้ใส่ 5
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม มากกว่า 512 MB ขึ้นไป ให้ใส่ 8


สามสร้างมีดังนี้

 1. สร้าง nglayout.initialpaint.delay แบบ "จำนวนเต็ม" (Integer) ใส่ค่าเป็น 0
 2. สร้าง config.trim_on_minimize แบบ "ค่าตรรกะ" (Boolean) ใส่ค่าเป็น True
 3. สร้าง Browser.cache.memory.capacity แบบ "จำนวนเต็ม" (Integer) แล้วให้ใส่ค่าดังข้างล่างนี้ ตามจำนวนแรมที่เรามี

 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 32 MB ให้ใส่ 2048
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 64 MB ให้ใส่ 4096
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 128 MB ให้ใส่ 8192
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 256 MB ให้ใส่ 14336
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 512 MB ให้ใส่ 22528
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 1 GB ให้ใส่ 32768
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 2 GB ให้ใส่ 45056
 • ถ้าเครื่องเรามีแรม 4 GB ให้ใส่ 59392
 ขอบคุณที่มาจาก Firefox Fanclub

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Related Posts with Thumbnails